Baggrund

Bortvisning

En bortvisning kan være en rigtig ærgerlig situation for både arbejdsgivere og medarbejdere. Det kan dog i nogle tilfælde være en absolut nødvendighed for en arbejdsgiver at bortvise en medarbejder. Dog skal man som arbejdsgiver være opmærksom på reglerne om bortvisning, da man ellers kan risikere, at skulle betale den bortviste medarbejder erstatning og godtgørelse. Hos Lexly hjælper vi arbejdsgivere såvel som medarbejdere med udfodringer i relation til bortvisning.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
299 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

299 kr.

Ekskl. moms

Opret bortvisning Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvornår kan man foretage en bortvisning?

Bortvisning af en medarbejder er en mulighed for en arbejdsgiver i det tilfælde, hvor medarbejderen groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. Bortvises en medarbejder bortfalder det sædvanlige opsigelsesvarsel, og medarbejderen er med andre ord fjernet fra sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at medarbejderens frafalder fra den dato, hvor medarbejderen bliver bortvist. Normalvis har man som medarbejder ret til løn under opsigelsesperioden, men da der ved en bortvisning ikke er en opsigelsesperiode, vil man som medarbejder ikke modtage løn efter bortvisningen.

En bortvisning er derfor meget indgribende for medarbejderen og der er derfor regler, der skal sikre, at arbejdsgivere ikke bare uden videre kan bortvise medarbejdere uden et forudgående grundlag herfor. Som før nævnt skal medarbejderen have misligholdt sit ansættelses forholdt groft. Der må altså ikke være tale om en bagatel lignende forseelse.

Hvad er en væsentlig misligholdelse af et ansættelsesforhold?

En misligholdelse er en betegnelse for den situation, hvor en part i et aftaleforhold ikke overholder den aftale, som parterne har indgået. Der kan i den forbindelse være forskellige grader af misligholdelse. En væsentlig misligholdelse vil i en arbejdsretlig sammenhæng eksempelvis kunne tænkes at være, hvis en kasseekspedient stjæler fra kassen. En anden situation, som hyppigt optræder hvor bortvisning kan vise sig relevant, er, når en medarbejder melder sig syg, men i virkeligheden udebliver fra arbejdet af en helt anden årsag end sygdom. Opdages dette af arbejdsgiveren på en lovmæssig forsvarlig måde, så kan arbejdsgiveren have mulighed for at bortvise medarbejderen med øjeblikkelig virkning.

Der er dog imidlertid et en række væsentlige momenter, som arbejdsgiveren skal være opmærksom i forbindelse hermed. Arbejdsgiveren skal indledningsvist være helt sikker i sin påstand om, at der er sket et væsentligt brud på ansættelsesforholdet. I det førnævnte eksempel omhandlende kasseekspedienten, der stjæler fra kassen, kan der indhentes bevis for tyveriet på flere forskellige måder. Det kan være, at der systematisk er sket et svind i kassebeholdningen mens den pågældende medarbejder har været på arbejde. I det tilfælde er det selvfølgelig vigtigt, at man som arbejdsgiver kan fremlægge bevis for sin påstand. Det kan f.eks ske ved at dokumentere det svind, der opleves mens medarbejderen er på arbejde. Arbejdsgivere skal i forbindelse med indsamlingen af beviser, være opmærksom på at overholde anden lovgivning, herunder reglerne om persondata mv.

Hvis bortvisningen viser sig at være uberettiget

Hvis bortvisningen viser sig at være uberettiget kan medarbejderen have krav på erstatning og godtgørelse. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver sikrer sig, at det grundlag man vælger at bortvise på er korrekt og sagligt. Det er reglerne i funktionærloven og de almindelige regler om erstatning, der i dette tilfælde bestemmer størrelsen på den erstatning medarbejderen kan have ret til.

Udover den mulige ret til erstatning, så kan spørgsmålet om godtgørelse også være relevant i en bortvisningssituation. Godtgørelsen kan være relevant i det tilfælde, hvor en almindelig opsigelse ej heller ville kunne lægges til grund som saglig. Denne situation kan du også blive klogere på her.

Udover spørgsmålene om erstatning og godtgørelse for usaglig opsigelse, så kan spørgsmålet om godtgørelse for tort ligeledes være relevant i en situation, hvor der er sket uberettiget bortvisning. Viser det sig, at bortvisningen er sket på et falsk grundlag, så kan det typisk være en yderst krænkende oplevelse for den part, der er blevet bortvist. Derfor vil medarbejderen sammen med kravet om erstatning i nogle tilfælde også rejse et krav om godtgørelse for tort.

Ønsker du hjælp til spørgsmål om bortvisning?

Hos Lexly kan vi hjælpe både arbejdsgivere såvel som medarbejdere med alle udfordringer i relation til bortvisning. Er du arbejdsgiver og står du i en situation, hvor du ønsker at bortvise en medarbejder, så er vi dig gerne behjælpelig med en vurdering af hele situationen. Ligeledes er vi også behjælpelige med udarbejdelsen af juridiske dokumenter i forbindelse med bortvisningen. Er du på den anden side medarbejder, hjælper vi ligeledes med en vurdering af, om din bortvisning er sket i overensstemmelse med reglerne herom. Viser det sig, at det ikke er tilfældet, så bistår vi dig med kommunikation til din arbejdsgiver, ligesom vi også hjælper med udarbejdelsen af relevant juridiske dokumenter, herunder krav om godtgørelse mv.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til udfodringer om bortvisning, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du eventuelt supplerende sagsmateriale i form af en ansættelseskontrakt, en advarsel og/eller et bortvisningsbrev skal dette vedhæftes på sagen. Dette kan nemt gøres i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i arbejds- og ansættelsesret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Bortvisning af funktionær

Ofte stilllede spørgsmål

Hvad betyder en bortvisning?

En bortvisning indebærer, at ansættelsesforholdet ophører fra bortvisningstidspunktet. Det betyder, at medarbejderen ikke længere er ansat og kun har krav på sin løn frem til bortvisningsdagen.

Hvad er en fritstilling?

En fritstilling er en aftale om, at medarbejderen ikke skal komme på arbejde i opsigelsesperioden. Under fritstillingen har medarbejderen således ret til sin sædvanlige løn, samt omfattet af almindelige arbejdsretlige regler - herunder loyalitetspligt.

Hvornår kan man bortvise en medarbejder?

Hvis medarbejderens handlinger eller adfærd kan betegnes som grov misligholdelse, har man mulighed for at bortvise vedkommende. Et eksempel herpå grov misligholdelse er f.eks. tyveri fra arbejdspladsen. Det er en alvorlig sag at bortvise nogen fra arbejdspladsen og derfor skal dokumentationen være på plads.

Lav online
299 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

299 kr.

Ekskl. moms

Opret bortvisning Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis