Baggrund

Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale er en aftale, der indgås mellem arbejdsgiver og arbejdstager om arbejdstagerens fratrædelse af sin stilling. Det er med andre ord et alternativ til en opsigelse eller bortvisning.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad kan aftales i en fratrædelsesaftale?

I princippet kan alt aftales i en fratrædelsesaftale – så længe det holder sig inden for rammerne af loven. Typisk aftales det, at arbejdstageren enten fritstilles som en slags belønning for mange års loyalt arbejde, men det kan også bruges til at aftale en længere udfasning eller overdragelse af ansættelsesforholdet, som ellers ikke fremgår af de klassiske regler om opsigelse. 

Det kan forekomme, at en fratrædelsesaftale er urimelig over for arbejdstageren – altså en situation, hvor arbejdsgiver prøver at komme uden om opsigelsesreglerne til egen fordel. Dette kan være på kanten af aftaleloven, og hvis arbejdstager er funktionær, kan vedkommende få fratrædelsesaftalen tilsidesæt i kraft af funktionærloven.

Hvordan kan fratrædelsesaftalen bruges?

Fratrædelsesaftaler kan bruges til at give ansatte, der har skabt meget værdi for en virksomhed, en fordelagtig afsked. Det kan f.eks. være hvis arbejdsgiver ønsker at lade opsigelsen ske på mere fordelagtige vilkår end en normal opsigelse tillader. 

De kan også bruges i problematiske ansættelsesforhold, hvor der har været en konfliktfyldt relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den kan her bruges som et slags forlig, der slutter fred mellem parterne. I udarbejdelsen af fratrædelsesaftalen indgår parterne i dialog, hvorfor det også tit fører til, at parterne hver især får forståelse for hinanden og dermed kan få lagt låg på eventuelle stridigheder. 

Særligt ved konflikter har fratrædelsesaftalen også en praktisk juridisk funktion for virksomheden. Fordi den netop lader arbejdstager være med til at bestemme og godkende vilkårene for vedkommendes opsigelse, indskrænkes vedkommendes adgang til at sagsøge virksomheden for urimelig opsigelse. Fratrædelsesaftalen kan desuden gavne virksomheden i andre eventuelle retstvister, som måtte opstå efter arbejdstagers endte ansættelse.

Hvad skal en fratrædelsesaftale indeholde?

Ligesom en normal opsigelse, bør arbejdsgiveren tage stilling til en række elementer ved fratrædelsen. Hermed sikrer du, at alle vilkår bliver overholdt og ingen får ringere vilkår, end de har ret til. Fratrædelsesaftalen skal bl.a. indeholde:

Lav din fratrædelsesaftale med Lexly

Lexlys service tager højde for de vigtigste elementer i enhver fratrædelsesaftale. Vores fratrædelsesaftale er udarbejdet af nogle af landets dygtigste jurister inden for området – og hvis du har særlige juridiske behov, kan disse jurister giver dig den hjælp, som du mangler. Opret din sag i dag!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvor I aftaler de nærmere vilkår for fratrædelsen af din stilling. Aftalen fungerer som en erstatning for en normal opsigelse eller bortvisning. Rammerne for fratrædelsesaftalen er som udgangspunkt frie, dog kan der være nogle lovbestemte begrænsninger.

Hvad er formålet med fratrædelsesaftalen?

En fratrædelsesaftale skal bl.a. gøre op med arbejdspladsens og medarbejderens mellemværender. En fratrædelsesaftale kan medvirke til, at ansættelsesforholdet afsluttes på en god og værdig måde for begge parter. Samtidig har virksomheden mulighed for bedre at sikre, at medarbejderen ikke efterfølgende rejser krav mod virksomheden.

Hvad skal man være opmærksom på ved en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er naturligvis kun interessant, hvis du bliver stillet bedre (eller mindst lige så godt), som hvis ledelsen afskediger dig. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, om aftalen på nogle punkter adskiller sig fra de rettigheder og pligter, som du har, hvis du i stedet bliver afskediget. Hos Lexly sidder vi klar til at hjælpe med din kommende aftale.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis