Baggrund

Fratrædelsesgodtgørelse for funktionær

Fratrædelsesgodtgørelse, også kendt som afskedigelsesgodtgørelse eller fratrædelsesydelse, er en økonomisk kompensation, som en arbejdsgiver kan betale til en funktionær i tilfælde af opsigelse eller ophør af ansættelsesforholdet.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se?

En fratrædelsesgodtgørelse for funktionær er et beløb, der udbetales til den ansatte i forbindelse med, at denne fratræder sin stilling. Hensigten med en fratrædelsesgodtgørelse er ofte at lette overgangen til en anden beskæftigelse for den ansatte, hvorfor det ofte betragtes som en forlængelse af den aftalte opsigelsesvarsel.

Hvornår har en funktionær ret til godtgørelse?

Funktionærer har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 12 eller 17 år.

 • 1 måneds godtgørelse, når du har været ansat i mindst 12 år.
 • 3 måneders godtgørelse, når du har været ansat i mindst 17 år.

Det er en betingelse, at medarbejderen bliver opsagt og også faktisk fratræder sin stilling.

Godtgørelsen udgør 1 eller 3 måneders løn.

Ved egen opsigelse

En funktionær får ikke fratrædelsesgodtgørelse ved egen opsigelse, medmindre opsigelsen sker, fordi arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet gør opsigelsen rimelig.

Hvad indeholder en fratrædelsesaftale?

Aftalen vil ofte (og som minimum) indeholde følgende punkter:

 • Opsigelsesvarslet
 • Årsagen til arbejdsophør
 • Løn og evt. goder
 • Fratrædelsesgodtgørelse 
 • Medarbejderens stilling, herunder fritstilling, suspension osv.
 • Om der er ferie eller overarbejde der skal udbetales
 • Individuelle aftaler.

Hvem skal have en fratrædelsesgodtgørelse?

Det er vigtigt at slå fast, at en fratrædelsesgodtgørelse er noget en lønmodtager kan have krav på

 • enten fordi vedkommende er ansat som funktionær, og funktionærloven derfor gælder for ansættelsen
 • og/eller fordi en overenskomst tilsiger det

Hvad skal regnes med i godtgørelsen?

Ved beregningen af godtgørelsen, kan der være flere forhold, der kan regnes med. Udover grundlønnen skal evt. løngoder også medregnes. Det kan f.eks. være:

 • Pension
 • Firmabil
 • Telefon og internet
 • Evt. bonusser
 • Løntillæg

Sådan kan Lexly hjælpe

Hvis du som arbejdsgiver skal afskedige en funktionær, er det vigtigt at kende fratrædelsesreglerne. Hos Lexly tilbyder vi vejledning gennem processen, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål samtidig med at du overholder alt relevant rådgivning.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ansættelsesret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis