Baggrund

Fratrædelsesgodtgørelse

Skal du bruge en juridisk hjælp, så lad Lexly, et alternativ til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

  • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
  • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af Lexly.
  • Opret på 2 min og modtag tilbud.
Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en fratrædelsesgodtgørelse?

En fratrædelsesgodtgørelse er et beløb, der udbetales til den ansatte i forbindelse med, at denne fratræder sin stilling. Hensigten med en fratrædelsesgodtgørelse er ofte at lette overgangen til en anden beskæftigelse for den ansatte, hvorfor det ofte betragtes som en forlængelse af den aftalte opsigelsesvarsel.

Reglerne herom

Funktionærloven indeholder regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Hertil gælder det, at en funktionær har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis ansættelsesforholdet bringes til ophør af arbejdsgiveren og når funktionæren på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mere end 12 år. Godtgørelsen udgør typisk op til 3 måneders løn afhængigt af funktionærerens anciennitet på tidspunktet for fratrædelsen.

Hvis den ansatte ikke er i en tjenestestilling, er denne ikke omfattet af funktionærloven. Af denne grund har den ansatte ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, medmindre det er udtrykkeligt aftalt i direktørkontrakten. Hvis der dog i ansættelseskontrakten står, at funktionærlovens opsigelsesregler er gældende, betyder dette, at den ansatte har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler.

Hvad bør overvejes fra virksomhedens side?

Det er ikke altid lige let at gennemskute hvilke regler, der gælder for, hvordan et vilkår om fratrædelsesgodtgørelse skal udformes i tilfælde af, at den ansatte ikke falder ind under funktionærlovens regler. Rådgivning herom er derfor en god ide at overveje, så du kan sikre en let overgang for dine ansatte.

Alligevel er det med tiden blevet ret almidneligt, at der indføres vilkår om, at en fratrædelse skal leve op til nogle nærmere aftalte krav for at kunne udløse en fratrædelsesgodtgørelse. Hvis dette ikke sker, kan det i aftalen anføres, at den ansatte, der ikke er omfattet af funktionærloven, ikke kan have krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Good leaver og bad leaver

Der skelnes typisk mellem "good leaver" og "bad leaver", hvoraf den førstnævnte udløser en fratrædelsesgodtgørelse, hvorimod den sidstnævnte ikke gør. Kravene for at kunne leve op til "good leaver" er relativt uklare at kunne indskærpe til specifikke betingelser, der altid kan finde anvendelse.

Oftest vil vurderingen bero på følgende omstædigheder for at den ansatte kan betragtes en "bad leaver":

  • Den ansattes opsiger selv, medmindre opsigelsen skyldes selskabets (typisk væsentlige) misligholdelse af ansættelsesforholdet,
  • Den ansatte går bort,
  • Selskabet opsiger den ansatte og denne har givet rimelig anledning til opsigelsen,
  • Selskabet har borvist den ansatte på baggrund af den ansattes væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet.

I tilfælde af, at ovenstående eksempler ikke finder anvendelse på situation, er der typisk tale om en "good leaver", som dermed lever op til betingelserne for en fratrædelsesgodtgørelse.

Størrelsen på fratrædelsesgodtgørelse

  • Medarbejdere med mindre end 12 års anciennitet: Ingen fratrædelsesgodtgørelse. 
  • Medarbejdere med mere end 12 års anciennitet: Har krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn.
  • Har medarbejderen mere end 17 års anciennitet: Udgør fratrædelsesgodtgørelsen 3 måneders løn.

Det afgørende tidspunkt for vurderingen af, om medarbejderen har ret til fratrædelsesgodtgørelse er fratrædelsestidspunktet. 

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Fratrædelsesaftale

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en fratrædelsesgodtgørelse?

En fratrædelsesgodtgørelse er en godtgørelse, som arbejdsgiver i visse tilfælde skal betale til en lønmodtager, når vedkommende stopper på arbejdet.
Dog skal man være opmærksom på, at  en række kriterier skal være opfyldt, før en fratrædelsesgodtgørelse overhovedet kommer i spil.

Hvornår har man ret til fratrædelsesgodtgørelse?

En medarbejder har kun ret til godtgørelse, hvis vedkommende er uden skyld i opsigelsen. Der skal således ikke udbetale godtgørelse, hvis medarbejderen opsiges på grund af f.eks.  manglende performance eller egentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Har timelønnet medarbejdere ret til fratrædelsesgodtgørelse?

Timelønnede medarbejdere, dækket af en overenskomst, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 3, 6 eller 8 år. Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for retten til godtgørelse.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis