Baggrund

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul betyder for dig, at du ikke må takke ja til et job i en konkurrerende virksomhed, hvis du stopper i dit nuværende job.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en bestemmelse i en kontrakt, der begrænser en part i at konkurrere med den anden part i en vis periode eller på en bestemt måde. Konkurrenceklausuler findes typisk i ansættelseskontrakter og kontrakter mellem virksomheder.

En konkurrenceklausul i en ansættelseskontrakt kan for eksempel begrænse en medarbejders evne til at arbejde for en konkurrerende virksomhed eller starte sin egen virksomhed, efter at de har forladt deres nuværende job. En konkurrenceklausul i en kontrakt mellem virksomheder kan for eksempel begrænse en leverandørs evne til at sælge til en konkurrent eller en anden virksomhed, der opererer i samme marked.

Hvordan virker den?

En konkurrenceklausul træder enten i kraft, hvis medarbejderen selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger medarbejderen på baggrund af forhold hos medarbejderen. Det er et krav, at den skal være indgået skriftligt. Dette betyder også, at hvis medarbejderen bliver opsagt på baggrund af forhold hos virksomheden, gælder en konkurrenceklausul ikke længere.

En konkurrenceklausul kan som udgangspunkt kun indgås, hvis medarbejderen har indtaget en helt særlig betroet stilling. Denne betegnelse indebærer, at en medarbejder har fået adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger (såsom regnskaber eller pris- og kundelister v.) og hvis den viden, som medarbejderen har opnået kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren, hvis denne viden anvendes hos en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul indgået efter d. 1. januar 2016 kan, hvis der ikke også er tale om en kundeklausul, maksimalt have gyldighed i 12 måneder.

Hvilke betingelser skal være opfyldt før konkurrenceklausulen er gyldig?

En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis følgende er opfyldt:

  • Klausulen skal være indgået med en medarbejder, der har en helt særlig betroet stilling. En medarbejder indtager en helt særlig betroet stilling, hvis stillingen indebærer, at medarbejderen ved ansættelse i en konkurrerende virksomhed vil være i stand til at påføre virksomheden en væsentlig konkurrence.
  • I skal skriftligt oplyse medarbejderen om, hvilke forhold i ansættelsen, der gør det påkrævet at indgå aftale om en konkurrenceklausul.  Det kan være indsigt i f.eks. regnskaber, leverandøraftaler, kunderegister, prisaftaler eller rabatordninger, eller hvis medarbejderen har fuldmagt til at agere på virksomhedens vegne ved indkøb og salg mv.
  • Klausulen skal indeholde den aftalte økonomiske kompensation, som medarbejderen vil modtage i den periode, hvor klausulen er gældende efter fratræden. Kompensationen skal med en aftalt varighed på op til 6 måneder udgøre mindst 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned, den gælder. For klausuler med en aftalt varighed på mere end 6 og højst 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet  pr. måned, den gælder.
  • En konkurrenceklausul må højst have en aftalt varighed på 12 måneder.
  • Ansættelsesforholdet skal på fratrædelsestidspunktet have varet i mindst 6 måneder, ellers kan klausulen ikke gøres gældende. Dette skal fremgå af konkurrenceklausulen.
  • Konkurrenceklausulen skal være aftalt skriftlig og det er en gyldighedsbetingelse efter lov om ansættelsesklausuler, at samtlige ovenstående punkter fremgår af konkurrenceklausulen. 

Kilde: Danskindustri.dk

Hvad er formålet med en konkurrenceklausul?

Formålet med en konkurrenceklausul er at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder, kundeoplysninger og andre fortrolige oplysninger mod misbrug fra en tidligere medarbejder eller en anden virksomhed. Det er også designet til at beskytte virksomhedens forretning mod uretfærdig konkurrence og tab af kunder og markedsandel.

Det er vigtigt at overveje, om en konkurrenceklausul er nødvendig eller passende i en kontrakt, da den kan have betydelige konsekvenser for den anden part. Hvis du overvejer at inkludere en konkurrenceklausul i en kontrakt, er det en god idé at søge rådgivning fra en advokat eller en anden ekspert på området.

Hvornår gælder klausulen?

Man kan kun gøre brug af konkurrenceklausulen, hvis nedenstående betingelser er opfyldt i forbindelse med fratræden:

  • Hvis medarbejderen selv siger sin stilling op, uden at det er begrundet i misligholdelse fra virksomhedens side.
  • Hvis virksomheden har sagt medarbejderen op, og opsigelsen er sagligt begrundet i medarbejderens forhold (for eksempel uacceptabel adfærd, performance eller fravær).

Brud på konkurrenceklausul

Hvis lønmodtageren bryder konkurrenceklausulen betingelser, har arbejdsgiver krav på økonomisk erstatning. Denne erstatning kaldes også for konventionalbod. I det skriftlige dokument er boden størrelse forhåndsbestemt.

Hvor­dan kan Le­gal­Hero hjæl­pe?

Lexly har eksperter i alle former for ansættelsesret og vi bistår meget gerne med vurderingen af din konkurrenceklausul eller udarbejdelsen heraf. Hos Lexly kan vi rådgive dig vedrørende, hvorvidt det er gunstigt for dig som hhv. medarbejder eller arbejdsgiver at påtage dig en konkurrenceklausul. Herunder kan vi bistå med udarbejdelsen, så du sikrer at de i lovgivningen opstillede gyldighedskrav er opfyldt.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en konkurrenceklausul, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos Lexly kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Hvor­dan kom­mer jeg i gang?

Opret en sag og få den lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ansættelsesret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig. Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor længe gælder konkurrenceklausulen?

Konkurrenceklausulen gælder i det tidsrum, der står i din skriftlige aftale med virksomheden. Hvis aftalen er indgået efter 1. januar 2016, kan den maksimalt gælde i 12 måneder.

Kan man opsige en konkurrenceklausul?

Man kan opsige en medarbejders konkurrenceklausul med én måneds varsel til udgangen af en måned, så både klausulen og kompensationsbetalingen ophører.

Hvad er en konkurrenceklausul?

Formålet med konkurrenceklausulen er at hindre, at fratrådte medarbejdere tager ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller udøver selvstændig konkurrencevirksomhed. Hvis du både har en konkurrenceklausul og en kundeklausul, kaldes det en kombineret ansættelsesklausul.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis