Baggrund

Kundeklausul

Når en arbejdsgiver og arbejdstager indgår aftale om ansættelse, kan arbejdsgiveren med rette være interesseret i at indarbejde en kundeklausul.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en klausul i en kontrakt, typisk i en ansættelseskontrakt eller en kontrakt mellem en virksomhed og en kunde, der begrænser en part i at handle med kundekredsen eller kunderne i den anden part.

Kundeklausulen kan indeholde forskellige begrænsninger, såsom en tidsperiode, et geografisk område eller en bestemt type kunder. For eksempel kan en ansat i en virksomhed have en kundeklausul i sin ansættelseskontrakt, der forbyder dem i en vis periode efter ansættelsesforholdet at arbejde for eller gøre forretninger med kunder i virksomhedens kundekreds.

Kundeklausuler før og efter 1. januar 2016

Kundeklausuler indgået efter 1. januar 2016, følger de nye regler om ansættelsesklausuler, som kan ses herunder.

Kundeklausuler, som er indgået før 1. januar 2016, kan fortsat opretholdes uændret og reguleres efter de regler, der var gældende på aftaletidspunktet. Man behøver derfor ikke at rette gamle klausuler

Hvornår er kundeklausulen gyldig?

En række krav skal være opfyldt, for at en kundeklausul er gyldig. Det er bl.a.:

  • Aftalen skal angå kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsen.
  • Medarbejderen skal ved klausulen ikrafttræden uafbrudt have været ansat ved arbejdsgiveren i 6 måneder.
  • Medarbejderen skal modtage en kompensation for den periode, hvori klausulen gælder. Klausulen skal indeholde oplysninger om den aftalte økonomiske kompensation.
  • Klausulen må maksimalt forpligte medarbejderen i 12 måneder.
  • Klausulen skal være skriftlig, og ovenstående punkter skal fremgå heraf.
  • Medarbejderen har krav på at få udleveret en liste over de kunder og forretningsforbindelser, som medarbejderen i perioden ikke må have erhvervsmæssig kontakt med.

Hvad er formålet med en kundeklausul?

Formålet med en kundeklausul er at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder og kundeoplysninger og forhindre en ansat eller en kunde i at skade virksomheden ved at tage kunder med sig eller konkurrere mod virksomheden på en uetisk måde.

Det er vigtigt at overveje, om en kundeklausul er nødvendig eller passende i en kontrakt, da den kan have betydelige konsekvenser for den anden part. Hvis du overvejer at inkludere en kundeklausul i en kontrakt, er det en god idé at søge rådgivning fra en advokat eller en anden ekspert på området.

Hvornår gælder klausulen?

Kundeklausulen træder i kraft, hvis:

  • Du selv siger op
  • Virksomheden opsiger dig
  • Virksomheden bortviser dig.

For at være gyldig skal kundeklausulen være indgået skriftligt – enten i din ansættelseskontrakt eller bilag hertil.  

Kundeklausulen gælder i det tidsrum, der står i din skriftlige aftale med virksomheden. Klausuler indgået efter 1. januar 2016 kan maks gælde i 12 måneder. 

Overtrædelse af klausul

Overtrædelse af en kundeklausul kan have alvorlige konsekvenser for den part, der overtræder den. Hvis en ansat eller en kunde bryder en kundeklausul, kan det føre til retssager og erstatningskrav.

Hvis en ansat overtræder en kundeklausul i en ansættelseskontrakt, kan det føre til retssager, hvor virksomheden kan kræve erstatning for tab af kunder og forretningsmuligheder. Retssager kan også omfatte krav om at stoppe den ansatte fra at fortsætte med at gøre forretninger med kunder i virksomhedens kundekreds.

Hvis en kunde overtræder en kundeklausul, kan det også føre til retssager, hvor virksomheden kan kræve erstatning for tab af kunder og forretningsmuligheder. Virksomheden kan også søge at få en domstol til at forbyde kunden i en vis periode fra at gøre forretninger med virksomhedens kunder.

Det er vigtigt at huske på, at for at en kundeklausul skal være lovlig og håndhævelig, skal den være rimelig i forhold til den beskyttelse, den giver mod den anden parts interesse i at drive forretning. Derudover skal den være tydeligt defineret og ikke være for bred eller omfattende i sit omfang. Hvis du har spørgsmål om en kundeklausuls gyldighed eller om dens konsekvenser, bør du søge rådgivning.

Hvor­dan kan Le­gal­Hero hjæl­pe?

Lexly har eksperter i alle former for ansættelsesret og vi bistår meget gerne med vurderingen af din kundeklausul eller udarbejdelsen heraf. Hos Lexly kan vi rådgive dig vedrørende, hvorvidt det er gunstigt for dig som hhv. medarbejder eller arbejdsgiver at påtage dig en kundeklausul. Herunder kan vi bistå med udarbejdelsen, så du sikrer at de i lovgivningen opstillede gyldighedskrav er opfyldt.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en fratrædelsesaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos Lexly kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke kunder er omfattet af kundeklausulen?

Det er ikke alle virksomhedens kunder, som er omfattet af en kundeklausulen. Det er kun de af virksomhedens kunder/forretningsforbindelser, som medarbejderen selv har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

Hvor længe gælder en kundeklausul?

Når en medarbejder bliver pålagt en kundeklausul, må denne maximalt gælde i 12 måneder efter, at medarbejderen er fratrådt. Denne periode kan dog gøres kortere, men ikke længere.

Hvad er en kundeklausul?

Formålet med kundeklausulen er et forbud mod, at den ansatte efter endt ansættelsesforhold, har erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder eller andre af virksomhedens forretningsforbindelser.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis