Baggrund

Opsigelse af timelønnede

Opsigelse af en timelønnet medarbejder skal følge de retningslinjer og vilkår, der er fastsat i ansættelseskontrakten og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvilke regler der gælder for den opsagte medarbejder afhænger af forskellige faktorer.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Regler for opsigelse af timelønnede og deres opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet for timelønnede medarbejdere afhænger af, hvorvidt medarbejderen er omfattet af funktionærloven eller ej. Medarbejderen anses som funktionær hvis:

 • Medarbejderen arbejder med kontorarbejde, salg eller lignende
 • Medarbejderen arbejder mindst 8 timer om ugen i gennemsnit

Hvis medarbejderen er funktionær, vil opsigelsesvarslet være reguleret af funktionærloven. 

Hvis medarbejderen ikke er funktionær, kan opsigelsesvarslet enten være reguleret af en overenskomst eller blot være angivet i ansættelseskontrakten. Opsigelsesvarslet kan altså som udgangspunkt frit aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Varslet skal dog være rimeligt, hvilket ofte vil betyde, at varslet skal være minimum 14 dage. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, vil opsigelsesvarslet typisk være beskrevet deri.

Eksempel: Bente har fået en ansættelseskontrakt, hvori hun har krav på et opsigelsesvarsel på to måneder. Hun er timelønnet, men har ingen overenskomst og er ikke funktionær. Hun forhandler med arbejdsgiveren, og det skrives ind i kontrakten, at hendes opsigelsesvarsel nu er 20 dage. Hvis Bente indleverer sin opsigelse den 5. juli, kan hun derfor starte nyt job den 25. juli.

Hvad betyder en opsigelse?

En opsigelse er en formel meddelelse fra enten arbejdsgiveren eller medarbejderen om, at ansættelsesforholdet skal ophøre. Dette kan være grundet forskellige årsager, som for eksempel virksomhedens økonomiske situation, ændringer i arbejdsopgaver, personlige årsager eller andre forhold.

Opsigelse kan ske fra både arbejdsgiverens og medarbejderens side, og der vil ofte være et opsigelsesvarsel, som skal overholdes. Opsigelsesvarslet er den periode, der går fra opsigelsen er meddelt, til ansættelsesforholdet faktisk ophører.

Varigheden af opsigelsesvarslet kan variere, afhængig af flere faktorer såsom ansættelsestid, stilling, og om medarbejderen er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. I løbet af opsigelsesvarslet har både arbejdsgiveren og medarbejderen pligt til at overholde de almindelige forpligtelser, der følger med ansættelsesforholdet.

Opsigelse af timelønnede uden overenskomst

Hvis du/din virksomhed har ansat en som timelønnet medarbejder, der ikke er dækket af en overenskomst og som ikke er funktionær, er der en række punkter, som I skal aftale i kontrakten for at leve op til loven om ansættelsesbeviser. Det gælder f.eks.

 • opsigelsesvarsel fra medarbejder og virksomhed,
 • om der ydes pension,
 • om medarbejderen har ret til betaling under sygdom ud over sygedagpengelovens regler,
 • om medarbejderen har ret til barns 1. sygedag,
 • feriefridage.

Hvis man selv siger op

Hvis du er timelønnet og siger op, har du normalt ikke noget opsigelsesvarsel, men kan typisk sige op fra dag til dag. Du kan dog have længere opsigelsesvarsel, hvis du som timelønnet er omfattet af en privat overenskomst. 

Husk ansættelseskontrakten

En ansættelseskontrakt for timelønnede er vigtig, fordi den fastlægger vilkårene for ansættelsen og beskriver de forpligtelser og rettigheder, som både arbejdsgiver og arbejdstager har. Når man ansætter en person på timeløn, er der nogle særlige forhold, som er vigtige at tage højde for, og en ansættelseskontrakt kan hjælpe med at afklare disse.

Nogle af de elementer, der typisk vil være med i en ansættelseskontrakt for timelønnede, er:

 • Timelønnen og betalingsvilkår
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Oplysninger om eventuelle tillæg og bonusser
 • Opsigelsesvarsler for begge parter
 • Ferieret og eventuelle særlige feriebetingelser
 • Oplysninger om sygdom og eventuelle særlige sygefraværsregler
 • Oplysninger om pension og forsikring

En ansættelseskontrakt for timelønnede er med til at skabe klarhed og transparens om vilkårene for ansættelsen og kan bidrage til at undgå misforståelser og konflikter mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Derudover kan en ansættelseskontrakt også være en vigtig dokumentation i tilfælde af tvister eller konflikter.

Få hjælp til opsigelse af timelønnet med Lexly

Hos Lexly hjælper vi arbejdsgivere såvel som ansatte med rådgivning i relation til opsigelser.

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til opsigelse af en timelønnet medarbejder, eller ønsker du hjælp til en vurdering af, om din opsigelse er korrekt, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du eventuelt supplerende sagsmateriale i form af en ansættelseskontrakt, advarselsbrev og selve opsigelsen, skal dette sagsmateriale vedhæftes på sagen. Det kan du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ansættelsesret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare dem på platformen. Når rådgiverne har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning om en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er reglerne for opsigelse af timelønnet medarbejder?

Er du funktionær, skal opsigelsen ske skriftligt. Er du ikke funktionær, skal din opsigelse kun være skriftlig, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. De fleste opsigelser er dog på skrift for at undgå tvivl.

Hvor langt opsigelsesvarsel har en timelønnet medarbejder?

Hvis du er timelønnet, afhænger dit opsigelsesvarsel af, om du er funktionær eller ej. Hvis du er omfattet af funktionærloven kan du sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned - medmindre andet er aftalt i din ansættelseskontrakt. Hvis du ikke er funktionær bør du undersøge om du er omfattet af en overenskomst. Er du ikke omfattet af en overenskomst, bør dit opsigelsesvarsel fremgå af din ansættelseskontrakt.

Hvilke regler gælder for timelønnede?

Mange danskere er timelønnede og skal derfor have en ansættelseskontrakt for timelønnede. Der er i princippet ikke nogle regler for, hvem der kan være timelønnet, eller hvad deres arbejdsopgaver kan være. Funktionærer kan derfor være timelønnede, selv om det dog typisk er vikarer og studerende, der har den ordning. 

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis