Baggrund

Tidsbegrænset ansættelseskontrakt

Der kan være en del spørgsmål der melder sig, hvis man ansætter medarbejdere i en tidsbegrænset periode på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Som virksomhed er det vigtigt at kende de ansattes rettigheder og forstå hvilke regler der gælder på dette område. Hos Lexly hjælper vi dig med at forstå rettighederne og overholde alt relevant lovgivning i en tidsbegrænset ansættelse, så din virksomhed undgår dyre tvister.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
Fra 249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Priser fra

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en tidsbegrænset ansættelse?

Man anses som en tidsbegrænset ansat, hvis det i ansættelseskontrakten er fastsat, at vedkommende skal stoppe med arbejdet: på en bestemt dato, når vedkommende har færdiggjort en bestemt arbejdsopgave eller når en bestemt begivenhed finder sted. En tidsbegrænset ansættelse betyder, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, når tiden, forløbet eller arbejdsopgaven er udført. Det kan være en god ide for en virksomhed, når der kun er arbejdsopgaver til en bestemt periode eller i forbindelse med en bestemt opgave. Det kan også være, at I står og mangler en medarbejdet grundet sygdom eller barsel.

Ifølge ansættelsesbevisloven har medarbejderen pligt til en ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen skal arbejde mere end 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Som ansat skal vedkommende have en ansættelseskontrakt senest 1 måned efter, at ansættelsen er begyndt. 

Opsigelsesvarsel

Ved en tidsbegrænset ansættelse, ved den ansatte i princippet hvornår vedkommende bliver opsagt igen. Derfor behøver den ansatte ikke modtage en særskilt opsigelse, hvis det f.eks. fremgår af kontrakten at vedkommende er ansat til 1. januar 2024.

Funktionærloven - tidsbegrænset ansættelse

Er der tale om ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven, gælder funktionærlovens opsigelsesvarsler. I tidsbegrænsede ansættelser kan ansættelsen ophøre uden varsel når tidsrummet er udløbet eller den specifikke opgave er løst. Hvis ansættelsesforholdet fortsætter uden afbrydelse, som ellers aftalt, gælder de almindelige opsigelsesregler i funktionærloven. Hvis aftalen bliver forlænget flere gange, kan det medføre at tidsbegrænsningen tilsidesættes og du dermed er beskyttet af opsigelsesreglerne i funktionærloven. Det er derfor vigtigt at virksomheden ikke lader ansættelsesforholdet fortsætte efter endt kontrakt, hvis man ikke er interesseret i at tidsbegrænsningen tilsidesættes.

Saglig og objektiv begrundelse for tidsbegrænset ansættelse

Som tidsbegrænset ansat, er den ansatte omfattet af Lov om tidsbegrænset Ansættelse, som har til formål at beskytte lønmodtagere mod eventuel misbrug. Som arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at tidsbegrænsede kontrakter gerne må blive fornyet, hvis arbejdsgiveren ønsker det. Dog kan fornyelsen kan kun ske, hvis den er begrundet i objektive forhold, som f.eks:

 • Uforudsigelige forfald f.eks. sygdom, barsel, orlov osv.
 • der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord
 • Nødvendighed til løsning, af en bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange fornyelse kan ske, hvis blot fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Dog må du som arbejdsgiver, ikke have det formål med tidsbegrænsningen, at omgå reglerne ved opsigelsesvarsel. Hvis dette er tilfældet, kan virksomheden risikere at den ansatte vil blive betragtet som værende fastansat. 

Ingen forskelsbehandling

Som virksomhed kan man ansætte medarbejdere midlertidigt, dog må I ikke forskelsbehandle disse medarbejdere. Lov om tidsbegrænset ansættelse skal sikre de ansatte samme løn- og ansættelsesvilkår som enhver anden fastansat. Der gælder som udgangspunkt de samme regler for medarbejdere på tidsbegrænset kontrakt som en sammenlignelig fastansat. En medarbejder i en tidsbegrænset stilling må bl.a. ikke blive udsat for forskelsbehandling grundet ansættelsesforholdet varighed og arbejdsgiverne skal sikre, at arbejdsvilkårere er på samme niveau som en fastansat.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du hjælp til at få udarbejdet en ansættelseskontrakt med overholdelse af alt relevant lovgivning, modtage råd eller vejledning omkring arbejdsrettens område, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos Lexly benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din ansættelseskontrakt er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på en tidsbegrænset ansættelse og en fast ansættelse?

Den grundlæggende forskel på fastansættelse og en tidsbegrænset ansættelse er, at ansættelsen ophører uden varsel på den aftale dato eller når den aftale opgave er løst. Ved ansættelsens etablering, er vedkommende altså bekendt med, hvornår eller under hvilke omstændigheder ansættelsen ophører.

Hvor mange gange må man forlænge en kontrakt?

Det er en myte om at man kun må forlænge en kontrakt x antal gange. Skal den tidsbegrænsede ansættelse forlænges, skal forlængelsen blot være objektiv begrundet. Det kan bl.a. skyldes sygdom, graviditet, barsel osv.

Hvornår har man krav på en ansættelseskontrakt?

Hvis du skal arbejde mere end 8 timer om ugen og den tidsbegrænsede periode varer over en måned, har du krav på en ansættelseskontrakt.

Lav online
Fra 249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Priser fra

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis