Baggrund

Vikar ansættelseskontrakt

Som vikarbureau eller virksomhed, der har ansat en vikar, skal man leve op til visse forpligtelser og er oftest nødsaget til at udarbejde en vikar kontrakt. Som vikarbureau og virksomhed skal man blandt andet sikre ligebehandling i henhold til løn, arbejdstid, ferie med mere.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en vikar?

En vikar er kendetegnet ved at have en tidsbegrænset ansættelsesperiode. Ordet ”vikar” bruges i mange sammenhænge, og dækker en situation hvor du ikke er ansat på faste ansættelsesvilkår.

Du kan både være ansat som vikar gennem et vikarbureau, der udsender dig til en virksomhed, eller blive ansat som en vikar direkte i en virksomhed, f.eks som tilkaldervikar. Vikarer vil også ofte være ansat i stedet for en anden medarbejder, f.eks. pga. orlov eller barsel. I disse tilfælde kan et vikariat vare indtil at den medarbejder kan vende tilbage.

Når du er ansat som vikar gennem et vikarbureau, afhænger dine ansættelsesforhold af, om vikarbureauet har en overenskomst eller ej.

Vikaransat gennem et vikarbureau

Når man som vikarbureau ansætter en vikar, så er man arbejdsgiver og det er derfor vikarbureauet, der fastlægger vikarerens ansættelsesvilkår og udbetaler dennes løn. Hvis I som bureau har en overenskomst, skal vikaren som udgangspunkt være omfattet af denne.

Som vikarbureau er man omfattet af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau. Af loven fremgår der blandt andet bureauets forpligtelser i forbindelse med udsendelse til anden virksomhed. Bureauet skal blandt andet sikre, at vikaren bliver ligebehandlet i henhold til:

 • Arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning
 • Virksomhedens fælles faciliteter og goder
 • Ret til oplysning om ledige stillinger i virksomheden

Vikaransat gennem en virksomhed

Hvis man i virksomheden har en overenskomst og har ansat en vikar, er denne omfattet af overenskomsten. Virksomheden skal sikre at vikaren har de samme rettigheder som de andre fastansatte medarbejdere. Hvis I, i virksomheden ikke har en overenskomst, så er vikaren i stedet omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse. Af loven følger det blandt andet, at vikaren har ret til ligebehandling og at arbejdsgiveren skal informere de om, ledige stillinger i virksomheden, for at sikre, at vikaren har samme mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte.

Ansættelseskontraktens indhold

Ansættelseskontrakten bør som udgangspunkt regulere følgende bestemmelser, uanset om du er ansat direkte i en virksomhed eller gennem et bureau:

 • Arbejdsgiverens navn og adresse.
 • Lønmodtagerens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed.
 • Stillingsbeskrivelse eller angivelse af medarbejderens titel, rang mv.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og varighed.
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Den gældende eller aftalte løn, herunder om vikaren er timelønnet.
 • Lønnens udbetalingsterminer. Bliver lønnen f.eks. udbetalt forud eller bagud og falder terminerne pr. måned eller pr. uge.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.
 • Andre væsentlige forhold som har betydning for ovenstående, så som overarbejde, natarbejde mv.

Vikar uden kontrakt 

Det følger af Ansættelsesbevisloven, at hvis man er lønmodtager og og har været ansat i 30 dage og arbejder i gennemsnit otte timer om ugen, så er der krav om en ansættelseskontrakt. I så fald er man som bureauet og virksomheden forpligtet til at sørge for, at vikaren modtager en ansættelseskontrakt. 

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset ansættelse, så er der ligeledes krav om at medarbejderen skal have en ansættelseskontrakt. Der der derimod er tale om en midlertidig ansættelse, der som udgangspunkt varer under en måned, så er der intet krav om udarbejdelsen af en kontrakt. 

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du vejledning i forhold til en vikaransættelse eller hjælp til udarbejdelse af en vikar kontrakt, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Lexly kan hjælpe dig med at klarlægge dine rettigheder og pligter i henhold til vikar kontrakten. Vi får skræddersyet en kontrakt efter dine behov gennem vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din aftale er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en vikar?

En vikar er kendetegnet som en lønmodtager, der har indgået et ansættelsesforhold eller en arbejdsaftale med et vikarbureau eller en virksomhed, med henblik på at udføre midlertidig arbejdsopgaver.

Hvornår skal der udarbejdes en vikar kontrakt?

Hvis man er lønmodtager og og har været ansat i 30 dage og arbejder i gennemsnit otte timer om ugen, så er der krav om en ansættelseskontrakt.

Hvad skal en vikar kontrakt indeholde?

Kontrakten bør som udgangspunkt indeholde bestemmelser angående: Arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og løn.

Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis