Baggrund

Entreprisekontrakt

En entreprisekontrakt er en aftale mellem en entreprenør/håndværker på den ene side og en bygherre på den anden, om opførelsen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris. Læs med her og bliv klogere på entrepriseretten og hvordan du kan hente din egen entreprisekontrakt.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til entreprisekontrakt
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er entreprise?

Begrebet entreprise betegner en "opførelse eller renovering af bygninger eller anlæg". Af denne grund er en entreprisekontrakt en aftale mellem en entreprenør eller håndværker på den ene side og en bygherre på den anden. Aftalen omhandler opførelsen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris.

Hvad kendetegner en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er den skriftlige aftale om et givent byggeri mellem bygherren og entreprenøren. En entreprisekontrakt er oftest kendetegnet ved dens kompleksitet, hvor det vil være gavnligt at få kompetente fagfolk til at gennemtjekke kontraktens indhold. Kontrakten har til formål at skabe et overblik over parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med opførelse af f.eks. ny bolig. Ofte vil et byggeprojekt tage længere tid, hvilket medfører større sandsynlighed for, at de omstændigheder, hvorunder aftalen blev indgået, har tendens til at ændre sig under aftalens udvikling. Aftalens udvikling medfører dermed et behov for, at parterne skal kunne tilpasse aftalen med de ændrede og nye vilkår.

Der er desuden betydelige økonomiske konsekvenser ved entreprisekontrakter, da der ofte er betydelige summer på spil mellem parterne indbyrdes.

Afslutningsvis kan en entreprisekontrakt kendetegnes ved relationen mellem de involverede parter. Med dette menes der, at der er tale om et aftaleforhold, hvori der er nær kontakt imellem aftalens parter i form af løbende kommunikation, såsom byggemøder mv. Dette er med til at sikre et godt samarbejde imellem parterne og er almindeligvis afgørende for at entreprisekontrakten bliver gennemført uden unødvendige komplikationer.

Indhold i en entreprisekontrakt

Der er ikke nogen faste regler for, hvad der skal stå i en entreprisekontrakt. Det afhænger af, hvilken type af entreprisekontrakt det drejer sig om, og hvilke forhold der er relevante for de to parter.

Her er et par eksempler på, hvad der typisk kan stå i en entreprisekontrakt:

 • Oplysninger om de to parter (virksomhedens navn, adresse, kontaktperson, CVR-nummer og evt. telefonnummer)
 • Ansvarsfordeling omkring projektet
 • Kontraktens gyldighedsperiode
 • Pris og betalingsbetingelser
 • Oplysninger om, hvilke ydelser der skal leveres
 • Leveringstidspunkt og konsekvenser af forsinkelse
 • Særlige vilkår og betingelser
 • Underskrift fra de to parter

Hvad er AB 18 i en entreprisekontrakt?

Kontrakten udformes som udgangspunk i et såkaldt AB-system. AB-systemet er en mere end 100 år gammel tradition til udarbejdelse af almindelige betingelser særligt egnet til branchen. AB står for almindelig betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB-systemet er ikke love, men i stedet regelsæt, som man frit kan vælge, hvorvidt skal være gældende eller ej for ens aftale. Det er derfor ikke lovbaseret, men i stedet aftalebaseret.

Vær opmærksom på dette

Der er nogle ting, man skal være særligt opmærksom på, når man indgår en entreprisekontrakt. Her er et par eksempler:

 • Sørg for at have styr på, hvilke ydelser der skal leveres, og sørg for at få skrevet en detaljeret beskrivelse af ydelserne ned i kontrakten.
 • Sørg for at have styr på prisen for ydelserne. Husk at tage højde for alle omkostninger, så du ikke risikerer at få en regning, du ikke havde forventet.
 • Sørg for at have styr på leveringstidspunktet for ydelserne. Sæt en dato eller et tidspunkt, hvor ydelserne skal være leveret, så der ikke er misforståelser.
 • Sørg for at have styr på, hvem der skal levere ydelserne. Dette er især vigtigt, hvis der er flere parter involveret i entreprisen.
 • Sørg for at have styr på, hvordan eventuelle problemer skal håndteres. Dette sikrer, at eventuelle problemer bliver løst på den bedst mulige måde.

Hvordan indgås en entreprisekontrakt?

For at indgå en entreprisekontrakt skal man først og fremmest have en idé om, hvilket arbejde der skal udføres. Dernæst skal man finde en entreprenør, der kan udføre det pågældende arbejde. Når man har fundet en entreprenør, skal man indgå en kontrakt med vedkommende. I kontrakten vil der bl.a. stå en beskrivelse af det arbejde, der skal udføres samt en tidsplan for, hvornår arbejdet skal være færdigt. Kontrakten vil også indeholde en pris for arbejdet. Når kontrakten er underskrevet, er entreprisekontrakten gældende.

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en entreprisekontrakt?

Lexly har eksperter i alle former for entrepriseret.

Der er ingen lovgivning inden for det entrepriseretlige område, hvor der stor frihed til at skræddersy kontrakten selv. Derfor anbefales det, at du søger rådgivning så du overholder relevant lovgivning og får udarbejdet den bedst mulige kontrakt. Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en entreprisekontrakt, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos Lexly kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge Lexly, hvis du vil sikkert i mål med en entreprisekontrakt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos Lexly bestemmer du selv, om du vil downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en entreprisekontrakt fra bunden.

Du kan få hjælp af en af vores jurister ved at klikke her for at komme i gang. Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Relaterede services

Køb af byggegrund

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laver man en entreprisekontrakt?

Der er ingen faste regler for, hvordan en entreprisekontrakt skal se ud. Den skal dog som minimum indeholde følgende oplysninger: Kontraktens parters navne og adresser, kontraktens gyldighedsperiode, en beskrivelse af de ydelser virksomheden skal levere, betalingsbetingelserne for ydelserne og kontraktens opsigelsesvilkår.

Hvad skal der stå i en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er et vigtigt dokument, der beskriver forholdet mellem en virksomhed og en entreprenør. Kontrakten skal specificere alle de vilkår, der er gældende for samarbejdet, herunder hvilke ydelser der skal leveres, hvornår de skal leveres, og hvad de vil koste. Kontrakten skal også indeholde alle de relevante vilkår og betingelser, der gælder for brugen af virksomhedens varemærker og ophavsrettigheder.

Hvem laver entreprisekontrakten?

En entreprisekontrakt er et dokument, der indeholder de vilkår og betingelser, der er gældende for en virksomheds aftale med en anden virksomhed. Entreprisekontrakten udformes typisk med udgangspunkt i AB-systemet, som dækker over en række standartregelsæt, som tager stilling til mange af de relevante forhold. Det er dog vigtigt man udarbejder en kontrakt som passer på netop sit projekt.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til entreprisekontrakt
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis