Ophavsret

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten er den rettighed, som en rettighedshaver har til at bestemme, hvordan hans eller hendes værk må bruges af andre. Ophavsret omfatter også retten til at bestemme, hvem der må fremstille eksemplarer af værket, og hvem der må udgive det. Det kan f.eks. være bøger, film, musik, fotos, hjemmesider, databaser m.m.

Hvilke overvejelser skal virksomheder gøre sig om ophavsret?

Når noget er ophavsretligt beskyttet, betyder det at der er en række ting, der kræver bestemt tilladelse fra ophavsrettighedshaveren. Virksomheder bør i den sammenhæng overveje, hvilke rettigheder de har til deres værker, og hvordan de kan beskytte disse rettigheder. Virksomheder bør også overveje, hvilke rettigheder de har til værker, som de bruger i deres virksomhed, og hvordan de kan sikre, at de ikke krænker andres ophavsrettigheder.

Ophavsretten gælder i op til 70 år efter ophavsmanden er afgået ved døden.

Kan virksomheder komme i konflikt med ophavsretten?

Ja, virksomheder kan komme i konflikt med ophavsretten, hvis de ikke overholder de regler, der gælder for brug af andres værker. Hvis en virksomhed krænker en andens ophavsret, kan den blive pålagt erstatningsansvar eller en bøde efter ophavsretsloven.

Hvis din virksomheds ophavsret bliver krænket, kan du forfølge personen/virksomheden med sanktioner eller straf. I disse tilfælde kan du anlægge en retssag, hvor der kan kræves erstatning, vederlag eller tilbagekaldelse af fx produkt der krænker din ophavsret. Strafferammen er forskellig fra sag til sag, hvor den mest normale sanktion er bøde.

Hvordan kan virksomheder undgå konflikter med ophavsretten?

Virksomheder kan undgå konflikter med ophavsretten ved at sikre, at de overholder de regler, der gælder for brug af andres værker. Virksomheder bør også sikre, at de har de nødvendige rettigheder til de værker, som de bruger i deres virksomhed. Hvis du har et værk som du ønsker skal være beskyttet med ophavsret, er du bedre stillet i en eventuel retssag om krænkelse af dit værk.

Lad Lexly hjælpe dig med at få styr på ophavsretten

Har du brug for hjælp og vejledning til ophavsret og er du i tvivl om hvilke regler der er gælder for dig? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ophavsret, så du er sikker på at få kompetence fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Kan ophavsretten overdrages til andre?

Ja, det er muligt at overdrage ophavsretten til andre. Dette kan dog kun ske, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem de to parter. I mange tilfælde vil det være en fordel at have en jurist til at tage sig af denne type aftaler.

Hvilke rettigheder har en ophavsretshaver?

En ophavsretshaver har ret til at bestemme, hvem der må bruge hans eller hendes værk, og hvordan det må bruges. Ophavsretshaverne har også ret til at modtage økonomisk kompensation for brugen af deres værker.

Hvad betyder det at have ophavsret (copyright)

Ophavsretten giver ophavsmanden ejerskab over sit værk. Dette kan både være musik, design, film osv. Det er en nødvendighed at der er tale om et originalt værk, før du kan opnå ophavsret.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis