Baggrund

Ophavsret på artikler og nyheder

Er du kommet i en konflikt med ophavsretten i relation til avisartikler eller nyheder? Her kan du læse mere om, hvad reglerne er, og hvordan vi eventuelt kan hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til en juridisk udfordring.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er ophavsret på artikler og nyheder?

Ophavsretten på artikler og nyheder kan deles op i to kategorier:

  1. De rettigheder man opnår som skaber af et givent værk.
  2. De regler der angår delingen af andres værker.

Det er ophavsretsloven, som regulerer rettighederne, der følger ved at skabe et værk. Ophavsretten sikrer, at kreative frembringelser som f.eks. design, litteratur, billeder og artikler, opnår en beskyttelse imod at andre kan bruge værkerne uberettiget. Reglerne om ophavsret har været særligt relevante i nyere tid. Den teknologiske udvikling har gjort det betydeligt nemmere at kopiere andres værker. Der ses derfor også en stigning i overtrædelser af ophavsretten, hvilket kan være til stor gene for dem, der skaber værkerne.

Et område, hvor reglerne om ophavsret er særligt interessant, er inden for journalistik. Medierne har de seneste par år sat en betalingsmur ved adgangen til deres artikler. Det kan give anledning til, at der sker delinger af artikler, som kan overtræde reglerne om ophavsret. Det kan ultimativ føre til et økonomisk krav overfor den, der deler indholdet.

Hvilke regler gælder?

Reglerne er ret simple hvad angår deling af artikler, der er bag en betalingsmur. Har man som abonnement adgang til at læse artikler på et givent medie, så er adgangen som udgangspunkt personlig. En eventuel deling er således ikke tilladt. Hvis man alligevel deler en sådan artikel, kan man risikere at blive mødt med et økonomisk krav svarende til omfanget af overtrædelsen.

Der kan opstå en situation, hvor man som virksomhed eller privatperson er bidragende til en artikel udgivet af et medie, kan det være fristende at dele artiklen i form af et billede af artiklen. Det kan dog være i strid med forfatterens ophavsret. Man skal i de tilfælde som overvejende hovedregel altid sikre sig forfatterens accept, før man deler noget som helst.

Oplever man at være blevet udsat for en krænkelse af ens ophavsret, er det vigtigt, at man sikrer sig fornøden bevis for den påståede krænkelse. Er delingen sket i forbindelse med erhvervsmæssig brug har det betydning for størrelsen på det krav, der kan fremsættes mod krænkeren. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, i hvilken forbindelse delingen er sket.

Hvad sker der, hvis man krænker ophavsretten til en artikel eller nyhed?

Når man krænker ophavsretten til en artikel eller nyhed, kan man risikere at blive straffet for det. Straffen kan være eller omfatte bøder, retssager og endda fængsel. Det er dog meget sjældent, at en person bliver dømt til fængsel for brud på ophavsretten, men det kan ske, hvis man har været groft uagtsom eller bevidst har handlet imod ophavsretten.

For at undgå krænkelse af ophavsretten, er det meget vigtigt, at du er bevidst om, hvordan du omtaler andres værker og nyheder, og at du sikrer dig, at du har de nødvendige tilladelser og licenser til at bruge det materiale, du vil bruge.

Ønsker du hjælp til en ophavsretlig problemstilling?

Hvis du er blevet udsat for en krænkelse af din ophavsret, så kan vi hjælpe dig med en vurdering af din retsstilling. Vi kan også være behjælpelig med alle de praktiske ekspeditioner, herunder udarbejdelse af krav. Er du omvendt kommet i en situation, hvor du har krænket andres ophavsret, så kan vi også være behjælpelige med vurdering af din situation samt hjælp til, hvordan du bør gå videre.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver din sag. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du fri mulighed for at besvare disse på platformen. På denne måde kan du og rådgiverne sammen danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Hvad gør jeg når jeg har fundet et tilbud?

Har du fundet et tilbud fra en jurist med speciale i immaterialret, som stemmer overens med dine forventninger til en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På denne måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Alt sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man kopiere eller dele artikel eller nyheder uden tilladelse?

Det er et klart brud på ophavsretsloven. Ethvert indhold, der produceres af en anden, er beskyttet af ophavsretsloven, og det er ulovligt at kopiere eller dele det uden forfatterens tilladelse. Derudover skal du kreditere forfatteren eller kilden, hvis du ønsker at dele et stykke indhold.

Hvor længe er ophavsretlig beskyttelse gældende for artikler og nyheder?

Ophavsretsloven beskytter et værk i 70 år efter forfatterens død. Det betyder, at dette beskyttelse kan vare i årtier, fordi det gælder for alle artikler og nyheder skrevet af en forfatter, der stadig er i live. Dette gælder uanset hvor gammelt værket er, og derfor er det vigtigt at respektere ophavsretsloven og kun bruge artikler og nyheder, som man har tilladelse til.

Hvad er konsekvensen ved at krænke ophavsretten?

Krænkelse af ophavsretten kan få alvorlige konsekvenser – ikke kun økonomiske, men også juridiske. Når man krænker ophavsretten, har den, der har ret til værket, bl.a. ret til at gøre krav på enten kompensation for de økonomiske tab forårsaget af krænkelsen eller en erstatning for det tab, der er forårsaget af krænkelsen. Hvis man krænker en andens ophavsret, kan man risikere at blive stævnet og risikere at skulle betale en bøde eller endda enden op i fængsel.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis