Baggrund

Hjælp til designregistrering

Det er muligt at få eneret til et design gennem registrering. Når et design er registreret, får skaberen eneret til produktets udseende. Eneretten beskytter produktets udseende mod andres efterligninger og misbrug. Indehaveren af et registreret design kan forbyde andre i at udnytte designet, uanset hvilket slags produkt, som designet anvendes på.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er designregistrering?

Det er muligt at få eneret til design gennem registrering. Når et design er registreret, får skaberen eneret til produktets udseende. Eneretten beskytter produktets udseende mod andres efterligninger og misbrug. Indehaveren af et registreret design kan forbyde andre i at udnytte designet, uanset hvilket slags produkt, som designet anvendes på.

En designregistrering vil næsten altid være forbundet med et produkt. Der gælder ikke et krav om, hvilke slags produkter, der kan registreres, så længe det er industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet. Dette kan være emballage, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Endvidere kan det være separate produktdele, som kan adskilles og samles, der falder ind under et produkt, som kan beskyttes.

En designregistrering benyttes under alle omstændigheder til at beskytte et produkt mod efterligninger eller direkte designkopier i Danmark.

Du kan læse mere om EU designregistrering.

Hvordan laver man en designregistrering?

Under normale omstændigheder, koster en designansøgning 3.150 kr. ekskl. moms. Denne pris er vurderet ud fra en pris, der er inklusiv rådgivning om designregistrering, ekspertbistand til selve udarbejdelsen af designansøgning.

Foruden den faste pris for en designansøgning skal der betales et gebyr på 1.200 kr. pr. design.

I Danmark har en designregistrering gyldighed i 5 år, hvorefter der er krav på at skulle betale en fornyelsesafgift for registrering i yderligere 5 år. Den maksimale beskyttelse er 25 år, hvilket betyder, at der maksimalt kan fornyes en designregistrering 4 gange.

Hvad skal man være opmærksom på?

Ved designregistrering i Danmark skal man være opmærksom på, at den alene yder beskyttelse i Danmark. Af denne grund kan man med fordel overveje, hvorvidt man i stedet bør lave en EU designregistrering, da den prismæssigt ikke er meget anderledes fra en dansk designregistrering, men beskytter i alle medlemslande, herunder Danmark.

Hvilke designbetingelser gælder?

Du kan søge i Patent- og Varemærkestyrelsens database for at se om din ide allerede findes, enten i Danmark eller i EU.

På samme måde som en EU designregistrering skal det pågældende design bærer præg af at være "nyt" og derudover have en "individuel karakter".

 • Et design er nyt, hvis der ikke tidligere, før dagen for ansøgningens indgivelse, har været offentliggjort identiske designs før. Her skal det identiske design have været offentligt tilgængeligt.

  Det betyder umiddelbart ikke noget, hvor i verden et identisk design har været offentliggjort. Derudover har det ikke betydning, hvilken branche det identiske design har været offentliggjort i, da design ikke er branchespecifikt.

  "Offentligt tilgængelig" som begreb er relativt bredt. Et design kan være offentligt tilgængeligt, hvis det er vist ved en udstilling, gengivet grafisk i kataloger eller vist for en ubestemt kreds af personer. Hertil kan det nævnes, at en mindre kreds af personer oftest ikke vil opfylde betingelserne for at være "offentligt tilgængeligt".
 • Et design har individuel karakter, hvis det adskiller sig på væsentlige punkter fra eksisterende produkter. Her tages der udgangspunkt i helhedsindtrykket af designet set i forhold til helhedsindtrykket af andre kendte designs.

  Selve vurderingen tager udgangspunkt i den informerede brugerssynsmæssige opfattelse af designet samt den frihedsgrad, som designeren har haft ved udformingen af designet.

Ønsker du hjælp til en designretlig problemstilling?

Immaterialretten bliver mere og mere relevant for ikke kun jurister, men også erhvervsdrivende. I takt med at teknologien udvikler sig, så præsenteres der flere og flere designretlige problemstillinger, som kan virke relativt uklare. Denne udvikling kan også ses reflekteret i både retspraksis såvel som i lovgivningen.

Vi anbefaler selvfølgelig til, at man løser designretlige konflikter i henhold til reglerne herom. Vi kan tilbyde rådgivning indenfor alle aspekter af immaterialretten.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os. I sagen skal du beskrive, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, så anbefaler vi, at disse vedhæftes sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Såfremt vores jurister har opfølgende spørgsmål til sagen, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning, der netop passer til dit behov. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Alt sagsbehandling sker online, så du altid har nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Ophavsret som ansat

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal man lave en designregistrering?

Når du registrerer dit design, får du en eneret til netop det design. Herigennem er du langt bedre stillet, hvis dit produkt udsættes for kopiering.

Hvor længe varer en designbeskyttelse?

Designbeskyttelsen gælder i op til 25 år, så længe du betaler et fornyelsesgebyr hvert 5. år.

Hvad er forskellen mellem designbeskyttelse og patent?

Designbeskyttelsen adskiller sig fra et patent ved, at beskyttelsen ikke omfatter en teknisk funktion eller fremgangsmåde. Designbeskyttelse omfatter udelukkende udseendet og specielle træk ved produktet. Herudover er en designregistrering også billigere og lettere at opnå, end et patent.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis