Baggrund

Ophavsret på software

Ophavsretslovens § 1, stk. 3. handler om beskyttelsen af software (software henviser til computerprogrammer/edb-programmer), idet disse betegnes som litterære værker. Men hvad er ophavsret på software? Hvad reguleres i ophavsretten for software? Hvor længe varer ophavsretsbeskyttelsen for software?

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Ophavsretsloven beskytter litterære og kunstneriske værker. Software er i ophavsretsloven betegnet som edb-programmer, men er beskyttet som litterære værker. Software kan kun benyttes på teknologiske anordninger, herunder computere.

Hvad er en computer?

En computer er en maskine, der kan foretage enorme mængder af regneoperationer via det binære talsystem. Det binære talsystem er et system, hvori alle variabler udtrykkes som enten 1 eller 0.

En computer er en samling af forskellige elektroniske og fysiske komponenter (hardware). Eksempelvis foretager computeren dens regneoperationer igennem den elektroniske komponent, som man kalder en "CPU" (computer processing unit).
Computeren opbevarer alt dens information i dens harddisk, og den opbevarer den information, som den løbende arbejder med i computerens RAM. Computere har og vil fortsætte med at gennemgå massevis af ændringer og udviklinger. Det er vigtigt, at loven tilpasser sig dette.

Hvad er software?

Software er en overordnet betegnelse for computerprogrammer. Hvor hardware er fysisk håndgribelige ting, eksempelvis dele af en computer eller et tastatur mv., så er software udelukkende binære talkoder. Når programmet er gjort til en binær talkode, er den gjort læselig alene for en computer, og er derfor det man kalder en objektkode/maskinkode.

Forinden det bliver objektkode, skrives det af en programmør i hvad man kalder en kildekode. En kildekode kan inddeles i et hav af programmeringssprog, som afhænger af programmørens behov for det pågældende programs funktionalitet og kompatibilitet. Når et programs kildekode er lavet, skal det omdannes til maskinkode, forinden computeren kan forstå og eksekvere det.

Den, der har skabt noget software har som udgangspunkt ophavsretten til programmet, hvis programmet opfylder originalitetskravet. Dette indebærer, at der er truffet nogle kreative valg samt at programmet er et resultat af ophavsmandens personlige og skabende indsats.

Et edb-program vil som oftest have flere ophavsmænd, herunder programmører, designere m.v. som hver især har ophavsret til deres bidrag til programmet.

Hvordan reguleres software i ophavsretsloven?

Software betegnes i ophavsretsloven som litterære værker. Ophavsretten giver ophavsmanden en eneret. Eneretten indebærer retten til at råde over edb-programmet på forskellige måder. Dels kan ophavsmanden enten vælge at fremstille eksemplarer eller vælge at gøre værket tilgængeligt for almenheden.

Anvendelsen af software vil oftest foregå ved licensaftaler, som brugeren godkender, forinden den installer programmet. Licensaftalen omhandler måden, hvorpå brugeren kan anvende programmet samt hvad der er og ikke er tilladt.

Hvor længe varer ophavsretten for software?

Ophavsretsloven differentierer sjældent mellem hvor længe en ophavsret varer. Ophavsretten til software gælder indtil 70 år efter ophavsmandens død.

Må man kopiere software?

Regler om softwarekopiering er anderledes fra de almindelige regler om kopiering af musik og film. Man må eksempelvis ikke fremstille digitale kopier af edb-programmer til privat brug, medmindre rettighedshaverne har givet tilladelse til dette.

Kopiering er alene tilladt, hvis det er nødvendigt for den formålsmæssige benyttelse af programmet eller hvis det sker i forbindelse med sikkerhedskopiering.

Hvad skal man være opmærksom på med software?

Ophavsretsloven sætter en grænse for beskyttelse som et edb-program, når det kommer til brugergrænseflader. Brugergrænseflader er den æstetiske opsætning af et computerprogram. Disse nyder ikke den samme beskyttelse som programmet og dens kildekode, men kan i stedet falde ind under den almindelige beskyttelse af litterære eller kunsteriske værker.

Der gælder for ophavsretsloven et overordnet princip, der siger, at ideer alene ikke kan nyde beskyttelse. Det er omdiskuteret, hvorvidt en algoritme kan nyde den samme beskyttelse, som et edb-program, da en algoritme som regel betegnes som en abstrakt ide.

Særligt for beskyttelse af software, gælder der i ansættelsesforhold en særlig undtagelse i OPHL § 59, der siger, at ophavsretten til et edb-program skabt i erhvervsmæssige anliggende altid tilkommer arbejdsgiveren.

Hvad er en algoritme?

En algoritme er overordnet set en entydig, men specifik måde at løse en kompleks problemstilling effektivt på utallig mange gange. En computer skal gennemgå enorme antal af opgaver, som oftest er de samme, på meget kort tid. I henhold til programmer er en algoritme den logiske grundstruktur, der ligger bag ved et program eller en programlinje. Med andre ord, er algoritmer forhåndsindstillede løsninger, der fortæller computeren, hvordan opgaven skal løses.

Alligevel er det tilfældet, at selvom algoritmer er til for at sikre effektiviteten bag ethvert system, så betegner loven dem alene som abstrakte idéer, som dermed ikke kan nyde beskyttelse. Dette vil formentlig gennemgå ændringer i løbet af de næste par år.

Ønsker du hjælp til en ophavsretlig problemstilling?

Flere og flere værktøjer begynder at cirkulere internettet og de gør det simpelthen nemmere at kopiere andres værker ulovligt. Vi anbefaler selvfølgelig, at man løser konflikter om ophavsret i henhold til reglerne herom. Hvis du leder en ophavsret advokat, eller juridisk rådgivning i sager om ophavsret, kan vi tilbyde rådgivning inden for alle aspekter af ophavsretten. Ligeledes kan vi hjælpe dig med at nedlægge påstand om eventuel kompensation for krænkelsen, hvis det er vores vurdering, at du er berettiget til dette.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver din sag. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du fri mulighed for at besvare disse på platformen. På denne måde kan du og rådgiverne sammen danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Hvad gør jeg når jeg har fundet et tilbud?

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På denne måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Alt sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er software?

Software er en overordnet betegnelse for computerprogrammer f.eks. widgets, antivirus og andet som kan skiftes uden, at du skal ændre på hvilke komponenter, som er i din enhed. Hvor hardware er fysisk håndgribelige ting, eksempelvis dele af en computer eller et tastatur mv., så er software udelukkende binære talkoder.

Hvor længe varer ophavsretten for software?

Ophavsretsloven differentierer sjældent mellem hvor længe en ophavsret varer. Ophavsretten til software gælder indtil 70 år efter ophavsmandens død.

Hvor findes lovgivningen om software?

Software betegnes i ophavsretsloven som litterære værker. Ophavsretten giver ophavsmanden en eneret. Eneretten indebærer retten til at råde over edb-programmet på forskellige måder. Dels kan ophavsmanden enten vælge at fremstille eksemplarer eller vælge at gøre værket tilgængeligt for almenheden.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis