Baggrund

Krænkelse af varemærke

Beskyttelsen af et unikt varemærke er afledt af immaterialretten. Det betyder, at du som ejer har eneret til at benytte det. Er du blevet udsat for en krænkelse af dit varemærke, så kan Lexly bistå dig med at opnå erstatning samt forhindre den krænkende i fortsat at benytte sig af det.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et varemærke og hvorfor er det vigtigt?

Varemærker er et af de mest almindeligt anvendte former for intellektuel ejendom. Det er et mærke, der bruges til at identificere og skelne en virksomheds produkter og tjenester fra de af andre. Når du hører ordet “varemærke”, tænker du ofte på et logo, der bruges til at markere et produkt eller en tjeneste. Men varemærker kan også være tekster, slogans, former, farver, stil og andre elementer, der adskiller et produkt eller en tjeneste fra andre. Derfor vil en registrering af varemærke være en fordel for din virksomhed. På den måde opnår du bedre beskyttelse, hvis nogen skulle kopiere dit produkt.

Besiddelse af et solidt varemærke kan give mange fordele til din virksomhed. Desværre giver det også mulighed for at andre virksomheder kan udnytte og misbruge et etableret varemærke til deres egen fordel. Dette er ulovligt og kan i værste fald have den konsekvens at din virksomheds ry lider uoprettelig skade. Derfor kan man få erstatning for den skade, der er sket samt modtage vederlag for, at en anden part har nydt godt af ens varemærke.

Hvilke typer af krænkelser af varemærke er ulovlige?

I Danmark er det ulovligt at krænke andre folks varemærke. Det er for eksempel ulovligt at bruge fremmedes logoer eller varemærker på produkter, som man selv sælger, uden at have fået tilladelse fra den, der ejer varemærket.

Ulovlige krænkelser af varemærke inkluderer f.eks. også:

  • At bruge fremmede varemærker eller logoer uden tilladelse, såsom at bruge et varemærke til et produkt, selvom man ikke har tilladelse til det;
  • At ændre andre folks varemærker eller logoer, som for eksempel mærker, ord eller symboler. Dette inkluderer også generiske eller beskrivende ord, der kunne forveksles med et andet varemærke;
  • At bruge et varemærke til at skabe illusionen af, at man er forbundet med en anden part, som man ikke er;

Erstatning for krænkelse af varemærke

Krænkes et varemærke, så tilpligtes den krænkende part at betale erstatning for den skade, som krænkelsen har forvoldt rettighedshaveren. Erstatningen udmåles baseret på den forurettedes parts tabte fortjeneste, samt den krænkende parts uberettigede fortjeneste. Den krænkende part skal derudover betale et vederlag til den forurettede for udnyttelsen af varemærket. Er krænkelse af varemærke forsætligt og er der skærpende omstændigheder, så kan der tillige tilkendes godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Foreligger der en licensaftale, så er licensgiveren såvel som licenstageren anset som forurettet.

Selv om krænkelsen er reelt uagtsom, og dette kan bevises, så kan den krænkende part stadig ifalde erstatningsansvar, dog under erstatninglovens normale forskrifter istedet for varemærkelovens bestemmelser.

Forebygning af krænkelse af varemærke på baggrund af dom

Dømmes en part for krænkelse af varemærke, så kan domstolen på begæring beslutte, at den vare, som krænker varemærkeretten, skal:

  • tilbagekaldes,
  • tilintetgøres,
  • udleveres til den forurettede,
  • eller have fjernet de ulovlige varemærker.

Retten tager hensyn til krænkelsens omfang før de ovenstående forebygninger tages i brug.

Ikke krænkelse af varemærke

Det er tilladt at sælge et produkt med et varemærke der ligner ét, der allerede er taget i brug, så længe produktet er anderledes og der ikke kan opstå tvivl om, at der er tale om to forskellige virksomheder uden relation. Hedder et tøjmærke eksempelvis Diva, så kan et andet tøjmærke ikke bruge samme navn. En elektronikproducent ville derimod ikke være afskåret fra at kalde sine computere for Diva.

Varemærker, der er så udbredte og kendte kan dog opnå en bredere beskyttelse på tværs af brancher og produktkategorier. En Østeuropæisk frugthandler havde fået den idé, at bruge et afbidt æble som logo. Den amerikanske teknologivirksomhed, Apple, sagsøgte herefter frugthandleren og fik medhold. Domstolen mente, Apples logo var så velkendt og tæt forbundet til virksomheden, at det ikke kune udelukkes, at folk ville drage relationer til Apple, når de så frugthandlerens logo. På samme måde kan andre virksomheder ikke benytte Coca Cola Company's Coca Cola skrifttype, da det med det samme ville få forbrugere til at tænke at virksomheden er forbundet til Coca Cola Company.

Hvordan kan Lexly hjælpe?

Ønsker du hjælp i relation til rettigheder om varemærker? Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante dokumenter til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en krænkelse af varemærke?

En varemærkekrænkelse er når en virksomhed eller en person bruger et registreret varemærke uden tilladelse. Det kan være en forretningsnavn, et slogan, et logo eller et andet mærke, der identificerer en virksomhed eller en person. Det kan ske på flere forskellige måder, f.eks. ved at bruge et lignende mærke, så kunderne forveksler det med et varemærke, der allerede eksisterer. Det kan også ske ved at sælge varer med et varemærke, der er registreret af en anden virksomhed uden tilladelse.

Hvordan kan man kontrollere, at ens varemærke ikke krænkes?

At beskytte dit varemærke er en vigtig opgave. Der er flere måder, hvorpå du kan kontrollere, at dit varemærke ikke krænkes. For det første bør du lave en søgning efter dit varemærke på internettet. Tjek for retlige ansøgninger og registreringer, der involverer lignende varemærker, navne, logoer eller slogans. Dette vil hjælpe dig med at finde ud af, hvorvidt der er andre, der forsøger at krænke dit varemærke. Derudover bør du overvåge andre virksomheders brug af dit varemærke. I den forbindelse kan være en god idé at abonnere på nyheder og andre online publikationer, der handler om varemærker.

Hvorfor er håndhævelse af varemærkekrænkelser vigtigt?

Håndhævelse af varemærkekrænkelser er afgørende for at beskytte og bevare din virksomheds omdømme. Når nogen krænker dit varemærke, kan det få alvorlige konsekvenser for din virksomhed. Det kan føre til tab af intellektuel ejendom, et dårligt ry, finansielle tab og en træghed i produktudviklingen.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis