Baggrund

Juridisk rådgivning ved opsigelse

Er du blevet afskediget og har brug for juridisk hjælp og vejledning? Vores rådgivere står klar til at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt og tjekker om alle kravene fra din arbejdsgiver er efter reglerne. Lad Lexly hjælpe dig med dine ansættelsesforhold.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til opsigelse
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Ved en opsigelse

En opsigelse af en ansat kan være en kompliceret og stressende situation for både arbejdsgiver og ansat. Der kan være mange forskellige grunde til opsigelse - måske samarbejdsvanskeligheder eller besparelser. Fælles for en opsigelse er dog, at den skal være sagligt begrundet. Den omfattende lovgivning og de mange overenskomster på området, kan være med til at forvirre mange om sine rettigheder ved en opsigelse. Der er mange ting, der skal tages i betragtning, og det er ofte svært at vide, hvordan man skal forholde sig. Når en virksomhed ønsker at afskedige en medarbejder, er det vigtigt at alle regler bliver overholdt. En juridisk rådgiver kan hjælpe med at navigere i denne situation og sikre, at alle parter får det, de har krav på.

Opsigelsesvarslet og opsigelsesgrund

Hvis man er blevet opsagt, skal man være opmærksom på, om en arbejdsgiver har overholdt opsigelsesvarslet. Varslet kan være reguleret af både lovgivning, overenskomster og af indholdet i din ansættelseskontrakt. Derfor er opsigelsesvarsel meget individuel. Hvis du er ansat som funktionær, er der i Funktionærloven reguleret nogle minimumsregler, som arbejdsgiveren er forpligtet til at overholde ved en opsigelse. Ved funktionærer er der f.eks. opstillet et saglighedskrav, hvor en funktionær efter 1 års ansættelse har krav på en saglig begrundet opsigelse. Hos Lexly kan vi rådgive dig til en godtgørelse, hvis ikke dette krav er opfyldt.

Hvis du er opsagt grundet køn, graviditet, religion, seksuel orientering eller anden form for diskriminerende begrundelse, er det som udgangspunkt i strid med ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven. Derfor er det vigtigt du får en begrundelse af din arbejdsplads, da det ellers kan medføre et krav om godtgørelse fra din arbejdsplads.

Hvad kan vi hjælpe med?

Måske føler du, at din opsigelse er urimelig og du ønsker rådgivning om hvorvidt opsigelsen er saglig. Hos Lexly kan vi rådgive dig om arbejdspladsens opsigelsesgrund og sagligheden heraf. Vi kan undersøge om du har krav på nogen former for erstatning eller kompensation. Måske har du krav på længere opsigelse end du troede og måske er der mulighed for fritstilling i opsigelsesperioden. Vi vil også rådgive dig om dine rettigheder og muligheder for at indbringe sagen for arbejdsretten, hvis afskedigelsen er kendt urimelig.

Er du arbejdsgiver?

Er du arbejdsgiver og ønsker af afskedige en medarbejder af den ene eller anden årsag - kan det være fordelagtigt at søge vejledning. Udformningen af opsigelsen kan have store økonomiske konsekvenser for din arbejdsplads, hvis ikke alle regler er overholdt. Hos Lexly kan vi hjælpe arbejdsgiveren med udformningen af opsigelse, så du undgår at betale økonomisk for fejl og mangler.

Lad Lexly hjælpe dig med din opsigelse

Har du brug for hjælp og vejledning om din opsigelse er juridisk korrekt og er du i tvivl om dine rettigheder? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ansættelsesret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem af vores jurister. De vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Betalingen foregår først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Er det lovligt at afskedige folk under barsel eller graviditet?

Hvis du enten er på barsel eller gravid eller, kan vedkommende efter ligebehandlingsloven som udgangspunkt ikke opsiges. En undtagelse er dog, hvis opsigelsen ikke skyldes nogle af disse forhold. I dette tilfælde er det arbejdsgiveren der har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet af enten graviditet eller barsel.

Hvad er en opsigelsesvarsel?

Hvis du bliver opsagt, gælder der forskellige opsigelsesvarsler alt efter din overenskomst, om du er funktionær og hvor længe du har været ansat. Du kan tjekke din egen overenskomst eller søge rådgivning, hvis du er i tvivl om hvilket opsigelsesvarsel, der gælder for netop dig.

Hvad er en fratrædelsesgodgørelse?

En fratrædelsesgodtgørelse er en godtgørelse som arbejdsgiveren i visse tilfælde skal udbetale til sin lønmodtager, når vedkommende stopper på arbejdspladsen. Ikke alle har ret til denne godtgørelse. Man kan i nogle tilfælde have ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis man er ansat som funktionær eller hvis en bestemt overenskomst tilsiger dette.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til opsigelse
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis