Advokatbistand

Hvad er advokatbistand?

En advokat er en efter loven beskyttet titel, der kun må anvendes af personer, der efterlever en række specifikke lovkrav. Disse krav er bl.a. at have taget en juridisk kandidatgrad (cand.jur.) og at have gennemført en tre-årig uddannelse, eksempelvis som advokatfuldmægtig.

Advokater er oftest prissat relativt højt. Der kan være mange grunde til dette. Når der opsøges advokathjælp, er det typisk med et ønske om kvalificeret og meget specialiseret rådgivning inden for et specifikt retsområde. Det er ikke let at blive advokat. En praktiserende advokat skal, for at beholde sin beskikkelse, tegne en ansvarsforsikring, der dækker min. 2,5 mio. kr. samt en garantiordning, der dækker min. 5 mio. kr. Hensigten bag dette er, at man som advokat kan risikere at begå professionelle fejl, som kan og oftest vil forårsage tab af en eller anden art. Garantiordningen er til for at dække tab som følge af svigagtige forhold fra advokaten eller dennes personales side. 

Advokatbistand er herudover ikke baseret på en fast timepris for alle advokater, da dette er i strid med konkurrencereglerne i Danmark. Advokater kan heller ikke fuldstændigt frit fastsætte deres salær. De skal i stedet tage et "rimeligt salær" for deres arbejde. Hvis man som forbruger beder en advokat om bistand, skal advokaten af egen drift skriftligt oplyse dig om hovedelementerne i den angivet bistand og om størrelsen af det vederlag, som advokaten skal have for sine ydelser. Heri skal advokaten beskrive, hvilken måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller alternativt give et begrundet overslag.

Hvis det samlede vederlag forventes at overstige et beløb, der er angivet i et overslag afgivet af advokaten, skal advokaten tidligst muligt orientere kunden om dette.

Opret en sag på vores platform

Hos Lexly foregår vores rådgivning sådan, at du først opretter din sag hos os. I sagen skal du beskrive, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, så anbefaler vi, at disse vedhæftes sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Få et uforpligtende tilbud

Vores specialiserede jurister sidder klar til at give dig et uforpligtende tilbud. Når du har oprettet en sag, byder juristerne på opgaven. Herefter kan du frit vælge mellem de modtagede tilbud, hvorefter behandlingen af din sag kan begynde.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indebærer advokatbistand?

Advokatbistand indebærer juridisk rådgivning og bistand fra en kvalificeret advokat, som har gennemført en juridisk kandidatgrad og en tre-årig uddannelse. Advokatbistand kan omfatte specialiseret rådgivning inden for specifikke retsområder, forhandling, kontraktudarbejdelse og repræsentation i retssager.

Hvad er et "rimeligt salær" for advokatbistand?

Et rimeligt salær for advokatbistand refererer til det beløb, som en advokat kan opkræve for deres ydelser. Dette beløb skal stå i forhold til den tid, indsats og ekspertise, der er anvendt på sagen, samt klientens interesser og sagens kompleksitet. Advokater skal informere klienter om deres salær og hvordan det beregnes, samt orientere dem om eventuelle overskridelser af et tidligere angivet overslag.

Hvordan sikres kvaliteten af advokatbistand?

Kvaliteten af advokatbistand sikres gennem en række lovkrav, som advokater skal overholde. Advokater skal have en juridisk kandidatgrad (cand.jur.) og gennemføre en tre-årig uddannelse, for eksempel som advokatfuldmægtig. Desuden skal de tegne en ansvarsforsikring og en garantiordning for at dække eventuelle tab forårsaget af professionelle fejl eller svigagtige handlinger. Dette sikrer, at advokater har den nødvendige uddannelse og ekspertise til at levere kvalificeret og specialiseret juridisk rådgivning og bistand.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis