Afkastningsgrad

Afkastningsgraden fungerer som et centralt regnskabstal, der tydeliggør virksomheders evne til at generere overskud ud fra den indskudte kapital. Det vil sige at tallet viser hvor stort et overskud i en virksomhed er blevet i forhold til den investerede kapital. Som udgangspunkt skal en god afkastningsgrad ligge over markedsrenten. Ligningen kan skrives således:

Resultat af primær drift (EBIT) / Investeret kapital = Afkastningsgrad

''Resultatet af primær drift (EBIT)'' er også kendt som ''resultat før renter'' eller ''nettoresultat''. Derudover skal man også kende de samlede aktivers værdi i virksomheden.

Hvad bruges tallet til?

Afkastningsgraden fungerer som sagt, som et vigtigt økonomisk nøgletal for en virksomhed. Tallet kan bruges til at sammenligne virksomheder med hinanden, i forhold til at vurdere hinandens investeringer inden for samme branche eller på tværs af brancher - også kaldet rentabilitet. Jo højere afkastningsgrad en virksomhed har, desto bedre er det.

Hvis man ønsker at se en virksomheds afkastningsgrad, kan man bl.a. besøge Proff.dk. Her kan du indtaste CVR-nummer, vælge virksomheden og markere ''afkastningsgrad''.

Afkastningsgraden i praksis

Afkastningsgraden kan anskueliggøres ved et eksempel: Hvis X virksomhed har en afkastningsgrad på 20 %, vil det betyde et afkast på 20 kr., hver gang der investeres 100 kr. i aktier.

Det er et godt tegn for virksomheden, hvis afkastningsgraden er højere end markedsrenten - i så fald vil du få mere ud af investere i virksomheden end i markedet.

Afkastningsgrad og overskudsgrad

Der er forskel på overskudsgraden og afkastningsgraden, da overskudsgraden fortæller hvor meget af din omsætning der bliver til indtjening/overskud. Der er også mulighed for at sammenligne en virksomheds afkastningsgrad med dennes overskudgrad. Overskudsgrad fungerer som et andet nøgletal, hvis du ønsker at få indblik i virksomhedens indtjeningsevne. Jo bedre en virksomhed er til at holde sine omkostningerne nede, jo højere vil overskudsgraden blive.

Overskudsgraden kan beregnes på følgende måde: Resultat af primær drift * 100 / nettoomsætning = overskudgrad.

Hvad er en god afkastningsgrad?

Generelt er det vanskeligt at fastsætte en god afkastningsgrad for en virksomhed. Det vil typisk afhænge af en række forskellige faktorer. Tommelfingerreglen kan siges at være at afkastningsgraden skal være højere end markedsrenten. Hvis virksomheden er i tvivl, kan man sammenligne virksomhedens afkastningsgrad med sammenlignelige virksomheder. På den måde kan du få et overblik over et retvisende billede på, hvad en god afkastningsgrad er for din virksomhed.

Hvilken sammenhængen er der mellem forretning af egenkapital og afkastningsgrad?

Når man sammenligner afkastningsgraden og egenkapitalens forretning kan man få et indblik i, om man tjener penge på fremmedkapitalen eller om der er tale om en dårlig forretning.

Hvis egenkapitalen er mindre end afkastningsgraden, taber man penge på fremmedkapitalen - hvilket ikke er fordelagtigt. Hvis derimod egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, er værdien, man får ind fra fremmedkapitalen større end omkostninger ved at få fremmedkapital ind i virksomheden. 

Hvad er overskud og indskudt kapital?

Overskud er et vigtigt aspekt af enhver virksomhed, og det refererer til den mængde af indtægter, som overstiger omkostningerne ved at drive virksomheden. Overskud er det beløb, som din virksomhed har tilbage efter salg, når driftsudgifter, renter og skat er trukket fra. 

Indskudt kapital er en betegnelse for den kapital, som en virksomhed modtager fra dens ejere eller investorer. Det kan være i form af penge, aktiver eller andre værdier, som ejerne eller investorerne bidrager med for at få virksomheden op at stå eller for at styrke dens økonomi. Dette kan f.eks. være ejendomme, maskiner, inventar og biler, som bruges til at holde virksomheden kørende.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er afkastningsgrad?

Begrebet dækker over et økonomisk nøgletal, som viser din virksomheds evne til at genere overskud i forhold til den mængde kapital, der er blevet indskudt.

Hvad betyder høj afkastningsgrad?

En høj afkastningsgrad betyder, at virksomheden bruger sine aktiver effektivt og er i stand til at generere et godt afkast til investorerne. En lav afkastningsgrad kan betyde, at virksomheden ikke bruger sine aktiver effektivt eller har lave indtægter i forhold til sine omkostninger.

Hvordan udregnes afkastningsgraden?

Formlen for at udregne afkastningsgraden er simpel:
Afkastningsgrad = Resultat før renter x 100 / aktiver. Resultat før renter kaldes også for ‘’resultat af primær drift’’. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis