Afledet krav

Afledte krav er krav, der opstår som en følge af en skade på en ting eller person. De er en form for erstatningskrav, der søger at dække de omkostninger og tab, der opstår som følge af en skade.

Historisk baggrund

Afledte krav har en lang historie i erstatningsret, og deres anvendelse kan spores tilbage til oldtiden. I tidernes morgen blev afledte krav typisk anvendt i forbindelse med skader på fælles ejendom, hvor den skadelidte havde ret til at få erstatning for sine tab fra den, der var ansvarlig for skaden.

Afledet krav og ansvar

Skadevolderens ansvar – Afledte krav er direkte knyttet til skadevolderens ansvar. Skadevolderen er ansvarlig for at dække de omkostninger og tab, der er opstået som følge af skaden.

Skadelidtes rettigheder og pligter – Skadelidte har ret til at kræve erstatning for sine tab, men skal samtidig opfylde sine pligter i forbindelse med afledte krav, fx at begrænse sine tab så vidt muligt.

Afledet krav i praksis

Afledte krav er en almindelig form for erstatningskrav, der anvendes i en række forskellige sammenhænge, herunder skader på ejendom, person- og erhvervsskader.

Betingelser og grænser for afledet krav

Subrogation og overdragelse af krav – Afledte krav kan overdrages til en tredjepart, fx et forsikringsselskab, gennem en subrogation.

Forholdsmæssig ansvarsfordeling – Afledte krav skal fordeles forholdsmæssigt mellem skadevoldere og skadelidte i henhold til ansvarsfordelingen.

Afledet krav i forhold til forsikring

Forsikringsdækning af afledte krav – Afledte krav kan dækkes af forsikring, såfremt det er indeholdt i forsikringsaftalen.

Forsikringsselskabers subrogationsret – Forsikringsselskaber har ret til at overdrage deres afledte krav til skadevolderen som følge af subrogationsret.

Relaterede ord

Misbrugskrav

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis