Agterskrivelse

En agterskrivelse er en meddelelse eller et brev fra skattemyndighederne med påbud om, at myndigheden vil træffe afgørelse i en sag. Oftest drejer agterskrivelser sig om en ændring af et skatteforhold på et andet grundlag, end hvad der er selvangivet. Agterskrivelser giver mulighed for indsigelse.

Hvad er en agterskrivelse?

En agterskrivelse er et brev, som myndighederne kan vælge at sende til borgeren før en sag bliver afgjort. Brevet sendes inden der træffes afgørelse og vil typisk indeholde det forventede resultat af den kommende afgørelse. Agterskrivelsen er at anse for en partshøring af bogeren.

Agterskrivelse som led i en afgørelse

Hvis myndigheden vælger at lade agterskrivelsen få virkning i en afgørelse, skal myndigheden overholde alle forvaltningsretlige krav til bl.a. klagevejledning. Det er vigtigt, at myndigheden er opmærksom på, om det står tilstrækkelig klart, hvad borgeren skal forholde sig til. Desuden er det et krav, at det klart fremgår, at der er tale om en høring, og at parten har mulighed for at komme med en udtalelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en agterskrivelse?

En agterskrive er et brev, som myndigheden kan vælge at sende til borgeren, inden der træffes afgørelse i en sag. Brevet vil typisk indeholde det forventede resultat af en kommende afgørelse. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil agterskrivelsen være ugyldig som afgørelse.

Hvornår bruges en agterskrivelse?

En agterskrivelse kan anses som en partshøring for borgeren. Myndigheden kan vælge at lade en agterskrivelse få virkning som en afgørelse. I tilfælde heraf, skal myndigheden være særlig opmærksom på at overholde de forvaltningsretlige principper, herunder klagevejledning.

Hvad er en partshøring?

Når du har kontakt til kommunen i forbindelse med en bestemt sag, skal sagsbehandleren sikre, at du får kendskab til sagens faktiske oplysninger og mulighed for at kommentere, rette eller supplere beslutningen før der træffes afgørelse. Dette er en partshøring.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis