Akkordløn

Hvad er akkordløn?

Se akkord. Lønaftale, hvoraf arbejdere modtager kompensation for præstationen af en bestemt mængde arbejde og ikke for selve arbejdstiden. Akkordløn er en form for løn, der betales til en arbejder efter, hvor meget arbejde personen har udført. Det betyder, at arbejderen får betalt efter mængden af ​​arbejde, der er blevet gjort. En arbejder kan vælge at arbejde på akkordløn, hvilket betyder, at deres løn vil variere afhængigt af, hvor meget arbejde de har gjort. Dette betyder også, at arbejderen kan tjene flere penge, hvis de er villige til at arbejde mere.

Hvordan fastsættes akkordløn?

Akkordløn er en betalingsform, som er baseret på, hvor meget arbejde en person udfører. Det er en god løsning for både arbejdsgiveren og arbejdstageren, da det giver arbejdstakeren en større incitament til at arbejde hårdere og hurtigere og det giver arbejdsgiveren fleksibilitet til at tilpasse lønnen til arbejdskravene.

Lønnen fastsættes typisk baseret på det antal timer eller det antal enheder, som en person leverer. Det betyder, at jo flere timer eller enheder, man leverer, desto højere vil lønnen være. Lønnen kan også fastsættes baseret på den kvalitet af en persons arbejde. Så for eksempel, hvis man leverer arbejde af høj kvalitet, vil man opnå højere akkordløn.

Hvem får typisk akkordløn?

Denne aflønningsform ses typisk i bygge- og anlægsbranchen samt i produktionsvirksomheder. Når virksomheder konkurrerer på produktionspris, er akkordaflønning en fordel for arbejdsgiverne. Herigenne, ved de præcis, hvad omkostningen pr. enhed bliver.

Aftalen om akkordløn mellem arbejdsgiver og lønmodtager kan være en individuel eller en kollektiv aftale.

Hvad er fordelene ved akkordløn?

Akkordløn er et tidsbegrænset lønsystem, der betaler arbejdstagere med et fast satsbeløb for hver opgave eller produktion, der opfyldes. Det er en fleksibel og målrettet måde at betale løn på, som kan være meget gavnlig for en virksomhed. Her er nogle af de væsentligste fordele ved akkordløn:

  • Fleksibilitet: Akkordløn giver virksomheder mulighed for at tilpasse lønnen til deres produktionsmængde. Dette betyder, at de kan opkræve højere løn, når produktionsbehovet stiger, eller de kan spare penge, når produktionsbehovet mindskes.
  • Incitament: Lønnen skaber også et incitament til arbejdstagere til at arbejde hårdere og mere effektivt. Dette skyldes, at de kan tjene flere penge, jo mere de producerer.
  • Økonomi: Lønnen reducerer omkostningerne for virksomheden. I denne lønform betales medarbejderen kun for den arbejdskraft, de reelt udfører. Dette eliminerer risikoen for at betale løn til medarbejdere, der ikke udfører arbejdet eller kun arbejder på et minimumsniveau.

Andre løntyper

  • Timeløn: Ved denne type bliver man aflønnet med det antal timer, man har arbejdet i en bestemt periode.
  • Månedsløn: Her får man en fast løn måned efter måned.
  • Provisionsløn: Her bliver man aflønnet efter hvor meget man sælger, det vil sige man får provision af sit salg.
  • Jobløn: En fast løn for et bestemt stykke arbejde. Arbejdet skal bare laves til aftalt løn, og der er ingen øvre arbejdstid.
  • Bonus: En aflønningsform hvor lønnen toppes op med et ekstra beløb. Det kunne f.eks. være hvis et bestemt mål nås.

Relaterede ord

Ligeløn

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder akkordløn?

Begrebet er en form for aflønning som afhænger af din præsterede produktionsmængde, og ikke den faktisk anvendte arbejdstid. Du bliver altså lønnet efter hvad du producerer og ikke hvor lang tid det har taget dig. 

Hvor høj er akkordløn?

En akkord vil som regel være udregnet ud fra din timeløn, men er reelt en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, om at aflønningen vil ske ud fra resultat og ikke antal timer. Lønnen bliver således fastsat ud fra forventninger til, hvor meget en arbejdstager forventes at levere pr. time.

Hvornår bruges akkordløn?

Denne type lønningsform vil oftest være at finde i bygge- og anlægsbranchen, da der fokuseres på at være konkurrencedygtig på produktionspris.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis