Begrænset rettighed

Hvad er en begrænset rettighed?

En begrænset rettighed er en rettighed, der giver den berettigede adgang til at råde over et bestemt gode på en bestemt måde. Begrænsede rettigheder omfatter bl.a. brugsrettigheder, servitutter, grundbyrder og panterettigheder.

En begrænset rettighed er altså en rettighed til at bruge et bestemt gode på en bestemt måde. For eksempel kan der være en begrænset rettighed til at anvende et bestemt areal til parkering, eller til at færdes gennem et bestemt område.

Begrænsede rettigheder kan være knyttet til fast ejendom, som f.eks. bygninger og grunde, men også til andre ting, f.eks. veje og stier. De fleste begrænsede rettigheder er indskrevet i tingbogen for den pågældende ejendom.

Opstandelse

En begrænset rettighed opstår, når der indgås en aftale mellem to parter, hvor den ene part (rettighedshaveren) får en rettighed til at bruge en anden parts (rettighedsgrundlæggende) ejendom på en bestemt måde. Aftalen kan være indskrevet i tingbogen for den pågældende ejendom, eller den kan være udtrykt mundtligt.

En begrænset rettighed kan også opstå, når der er tale om offentlige rettigheder, f.eks. en rettighed til at færdes på en offentlig sti.

Hvad er formålet med en begrænset rettighed?

Formålet med en begrænset rettighed er at give rettighedshaveren en mulighed for at bruge en anden parts ejendom på en bestemt måde, f.eks. ved at give rettighedshaveren en ret til at anlægge en vej på grundlæggendes ejendom.

En begrænset rettighed kan også have til formål at beskytte rettighedshaverens interesser i grundlæggende ejendom. F.eks. kan en begrænset rettighed give rettighedshaveren eneret til at bruge en fælles vej eller have adgang til grundlæggende ejendom.

En begrænset rettighed kan også være til gavn for grundlæggende eller til fordel for tredjemand. F.eks. kan en begrænset rettighed give grundlæggende eneret til at bruge en fælles have eller gøre det muligt for tredjemand at etablere en virksomhed på grundlæggende.

Hvilke typer begrænsede rettigheder findes der?

Der findes mange forskellige typer begrænsede rettigheder, men de fleste kan inddeles i følgende hovedgrupper:

  • Rettighed til at anvende areal til bestemte formål, f.eks. parkering eller færdsel
  • Rettighed til at anvende en bygning eller en del af en bygning til bestemte formål, f.eks. butik eller kontor
  • Rettighed til at udnytte en ressource, f.eks. vand eller strøm
  • Rettighed til at udøve en bestemt virksomhed, f.eks. at drive en café eller en frisørsalon.

Overførsel af begrænsede rettigheder

En begrænset rettighed kan blive overført sammen med ejendommen, hvis den er indskrevet i tingbogen for ejendommen. Hvis der ikke er nogen tingbog for ejendommen, kan rettigheden overføres ved skriftlig aftale mellem de parter, der har rettigheden.

En begrænset rettighed kan også blive overført adskilt fra ejendommen. Dette kræver, at der er indgået en skriftlig aftale mellem de parter, der har rettigheden.

Relaterede ord

Hævd

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke rettigheder har den berettigede?

Den berettigede har ret til at bruge den pågældende ejendom til det formål, der er fastsat i tingbogen eller den skriftlige aftale. Den berettigede har også ret til at overføre retten til andre eller sælge retten.

Hvordan kan begrænsede rettigheder bortfalde?

En begrænset rettighed bortfalder normalt, når den ikke bliver brugt i en periode på fem år. Dog kan der være undtagelser fra denne regel, så det anbefales altid at tjekke med en juridisk ekspert, før man konkluderer, at en begrænset rettighed er bortfaldet.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis