Begrænset skattepligt

Begrænset skattepligt benyttes, når der er tale om personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter Kildeskattelovens § 1, men som er begrænset skattepligtige af en række indkomstarter. Begrænset skattepligt benyttes for personer, der ikke bor eller opholder sig i landet, men stadig modtager indkomst fra kilder i landet.

Hvilke indkomsttyper er omfattet af begrænset skattepligt?

Begrænset skattepligt forekommer, når en person bosat i udlandet optjener indkomst ved arbejde udført i Danmark. De følgende indkomsttyper er omfattet af reglerne:

 • Lønindkomst fra arbejdsgiver hjemmehørende i Danmark
 • Fratrædelsesgodtgørelse fra arbejde udført i Danmark
 • Sociale ydelser (f.eks. SU, sygedagpenge, barselsdagpenge, dagpenge mv.)
 • Pensionsindtægter
 • Bestyrelseshonorar
 • Arbejdsmarkedsydelser
 • Fortjeneste ved salg af ejendom på dansk grund
 • Indtægter ved udlejning af ejendom på dansk grund
 • Udbytteindtægter og afståelsessummer fra danske selskaber
 • Indtægter fra faste driftssteder i Danmark
 • Royalties

Fradrag for begrænset skattepligtige

Som begrænset skattepligtig har du mulighed for følgende fradrag:

 • Personfradrag - Hvis du har arbejdet i Danmark hele kalenderåret. Ellers kan du få personfradrag i forbindelse med en helårsomregning.
 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag) - Du kan få fradrag for din pendling mellem bopæl og arbejdsplads efter særlige satser.
 • A-kasse fradrag - For dit medlemskab i en A-kasse.
 • Fradrag for fagforening - Få fradrag for dit medlemskab af en fagforening.

Hvornår omfattes man af fuld skattepligt?

Hvis du opholder dig i Danmark i mindst seks måneder, men ikke har bopæl der, bliver du omfattet af fuld skattepligt. Det betyder, at det ikke kun er dine danske indkomster, som skal beskattes i Danmark. Det vil derimod som udgangspunkt være alle dine indkomster på samme måde, som hvis du havde permanent bopæl i Danmark.

Hvad er reglerne, hvis du tjener mere 75 % af din indkomst i DK?

Har du bopæl i udlandet, men optjener 75 % eller mere af dine samlede indtægter i Danmark, har du mulighed for at blive omfattet af grænsegængerreglerne. Grænsegængerreglerne har den fordel, at du kan trække flere udgifter fra i den danske indkomst ud over de udgifter, der har relation til indkomsten. Du kan således også fratrække andre personlige og familiære udgifter såsom:

 • Udgifter til pensionsindbetalinger
 • Betalte sociale bidrag
 • Beskæftigelsesbidrag
 • Ægtefælle- og børnebidrag 
 • Renteudgifter
 • Ægtefælles personfradrag
 • Gaver til velgørende organisationer

Ophør af skattepligt

Når en person ophører med at være skattepligtig i Danmark, vil dette ofte være som følge af, at vedkommende flytter sin bopæl til et andet land eller afbryder alle væsentlige og personlige bånd til Danmark. Dette kan være en kompleks proces, idet det ikke kun er selve flytningen, men også en række andre faktorer, der spiller ind i vurderingen af skattepligten. Når skattepligten ophører, stopper personens forpligtelse til at betale skat af indkomst i Danmark, medmindre vedkommende stadig modtager indkomst fra danske kilder og dermed falder ind under reglerne for begrænset skattepligt.

Ved ophør af skattepligt skal man være opmærksom på en række forhold. Dette inkluderer blandt andet afvikling af skattemæssige forpligtelser og rettigheder i Danmark, overvejelser omkring eventuelle ejendomme eller investeringer i landet, og hvordan disse påvirkes af skifte i skattepligtstatus. Der kan også være internationale skatteaftaler, som kan have indflydelse på beskatningen efter ophør af skattepligt. Derfor anbefales det at søge professionel vejledning ved ophør af skattepligt for at sikre, at alle skattemæssige forpligtelser er korrekt håndteret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er begrænset skattepligt?

Når du bor i udlandet, men arbejder i Danmark, så er du som udgangspunkt omfattet af begrænset skattepligtig. Det betyder at du skal betale skat af din lønindkomst her i landet. Dog kan du også trække udgifter fra, som vedrører din danske løn. Det vil være poster som f.eks. kørselsfradrag, rejseudgifter, fagforening og a-kasse.

Hvornår er man fuld skattepligtig?

Du har fuld skattepligt i Danmark, når du har helårsbolig i landet. I så fald skal du oplyse hele din indkomst og betale skat af den, selvom den kommer fra udenlandsk arbejde.

Hvornår har man begrænset skattepligt?

Man har en begrænset skattepligt i Danmark, hvis du ikke har bolig i landet, men stadig har indtægter herfra. I dette tilfælde skal du betale skat af disse, men ikke af lønnen fra dit arbejde i udlandet. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis