Beskæftigelsesfradrag

Et beskæftigelsesfradrag er et ligningsmæssigt fradrag, der omfatter alle beskæftigende, hvor de får en løn, som de skal betale AM-bidrag af, har ret til. Det betyder, hvis man er på arbejdsmarkedet frem for overførelsesindkomst, bliver man ''belønnet'' med et fradrag i den personlige indkomst. Med beskæftigelsesfradraget vil din skattepligtige indkomst formindskes, så du ender med alt i alt at skulle betale mindre skat af din indkomst. Fradraget varierer fra person til person og indeholder en maksimal sats.

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag:

  • Beskæftigelsesfradraget er på 10,65 % og kan højst være 45.600 kr. i 2023

Kilde: skat.dk

Hvorfor får man beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget er indført for at gøre det mere økonomisk attraktivt at være i beskæftigelse frem for at modtage overførselsindkomst. Det fungerer som en økonomisk incitament for personer på arbejdsmarkedet og opmuntrer til at arbejde, da det reducerer den skat, de skal betale af deres indkomst.

Ved at give et skattefradrag til personer i beskæftigelse fremmer det arbejdsmarkedsdeltagelse og bidrager til en stærkere og mere stabil økonomi. Det kan også hjælpe med at reducere arbejdsløshed og mindske afhængigheden af offentlige ydelser, da det er mere fordelagtigt økonomisk at være i arbejde.

Derudover kan beskæftigelsesfradraget hjælpe med at reducere den skattemæssige byrde for personer med lavere indkomster, da fradraget er procentbaseret og derfor udgør en større del af deres samlede indkomst. Dette kan bidrage til at mindske indkomstulighed og forbedre den generelle levestandard for personer med lavere indkomster.

Hvordan beregnes fradraget?

Beskæftigelsesfradraget er noget du automatisk for gennem SKAT og gennem din forskudsopgørelse. Du skal altså ikke henvende dig til SKAT eller din arbejdsgiver personligt, for at benytte fradraget. Fradraget er indregnet i dit ''e-skattekort''.

Beskæftigelsesfradrag i forskellige life cases

Klik på kategorier du tilhører, og lær hvordan beskæftigelsesfradraget måske er anderledes, for dig.

Hvis du er enlig forsørger

Som enlig forsørger kan du have ret til et ekstra beskæftigelsesfradrag, der har til formål at støtte enlige forsørgere og gøre det mere attraktivt for dem at arbejde. Det ekstra beskæftigelsesfradrag gives for at tage højde for de ekstra økonomiske udfordringer, som enlige forsørgere kan opleve i forhold til at forsørge deres børn alene.

For at være berettiget til det ekstra beskæftigelsesfradrag som enlig forsørger, skal du opfylde visse betingelser. Disse betingelser inkluderer at have mindst ét barn under 18 år, som du har forsørgerpligt over for, samt at du ikke lever sammen med barnets anden forælder eller en samlever, der har forsørgerpligt over for barnet.

Størrelsen på det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere varierer og beregnes individuelt. Det afhænger af en række faktorer, herunder din indkomst, antallet af børn, og hvor meget du arbejder. Det ekstra fradrag kommer oveni det almindelige beskæftigelsesfradrag, hvilket betyder, at du som enlig forsørger kan opnå en større skattelettelse end personer, der ikke er enlige forsørgere.

På SU

Som studerende på SU kan du også være berettiget til et beskæftigelsesfradrag, hvis du arbejder ved siden af din uddannelse og dermed modtager løn, som du betaler AM-bidrag af. Det betyder, at du får et fradrag i din personlige indkomst, som reducerer din skattepligtige indkomst og dermed mindsker den skat, du skal betale.

Det er vigtigt at bemærke, at SU alene ikke kvalificerer til et beskæftigelsesfradrag, da det ikke er en am-bidragspligtig indkomst. Beskæftigelsesfradraget gælder altså kun for den indkomst, du tjener ved at arbejde ved siden af din SU.

Hvis du arbejder ved siden af din uddannelse og modtager SU, skal du være opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget du må tjene, før din SU bliver påvirket. Du bør derfor holde øje med dine arbejdsindtægter og sørge for, at de ikke overstiger de tilladte beløb.

For at få beskæftigelsesfradrag som studerende på SU, skal du sørge for, at din forskudsopgørelse hos SKAT er korrekt og opdateret med din forventede indkomst fra både SU og arbejde. Fradraget vil automatisk blive beregnet og indregnet i dit e-skattekort, så du ikke behøver at gøre yderligere. Det er vigtigt at holde dine oplysninger opdateret, så du undgår en eventuel restskat eller får for lidt udbetalt i skat, når året er omme.

Relaterede ord

Imaginær forbrydelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, der beregnes ud fra din årlige indkomst. Alle med AM-bidragspligtig indkomst får automatisk beskæftigelsesfradrag, og du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse.

Hvor stor er beskæftigelsesfradraget?

Beskæftigelsesfradraget er på 10,65 % og kan højst være 45.600 kr. i 2023 (10,65 % og 43.500 kr. i 2022).

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis