Beslaglæggelse

Beslaglæggelse er en foranstaltning, hvorved det offentlige sikrer sig tilstedeværelsen af bevismidler eller af ting, som skal konfiskeres, vindiceres eller tilintetgøres. Ifølge retsplejeloven kan politiet beslaglægge genstande, som en mistænkt har rådighed over, hvis der er mistanke om en lovovertrædelse.

Hvornår kan beslaglæggelse ske?

Reglerne om beslaglæggelse findes i Retsplejelovens kapitel 74. Den kan ske efter RPL § 801, stk. 1, ske i følgende tilfælde:

  • Til sikring af bevismidler
  • Til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde
  • Til sikring af forurettedes krav på tilbagelevering eller erstatning
  • Når tiltalte har unddraget sig sagens videre forfølgning. Beslutning om beslaglæggelse træffes af retten efter begæring fra politiet.

Foreløbig beslaglæggelse

Politiet har også mulighed for at foretage foreløbige beslaglæggelser, når beslutningen ikke kan afvente rettens beslutning. Beslaglæggelsen skal herefter forelægges for retten inden 24 timer, så retten kan tage stilling til, om den skal opretholdes. Retsvirkningerne af beslaglæggelsen afhænger af, hvilken form for beslaglæggelse, der er sket. Hvis beslaglæggelsen kan f.eks. ske til sikring af:

  • bevismidler
  • et krav på konfiskation
  • forurettedes krav på tilbagelevering

Forskellen mellem konfiskation og beslaglæggelse

Det er væsentligt at bemærke forskellen mellem konfiskation og beslaglæggelser. Beslaglæggelsen betegner er en midlertidig inddragelse af genstande, som foretages f.eks. af politiet. Beslaglæggelsen kan ske med henblik på konfiskation, men kan også ske af andre grunde.

Relaterede ord

Filial

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en beslaglæggelse?

Ved en anholdelse eller ransagning kan politiet medtage en række af dine ejendele. Begrebet dækker over tage tage noget en i ens forvaring eller besiddelse. F.eks. kan politiet benytte beslaglæggelse til kommende bevismateriale.

Hvor findes reglerne om beslaglæggelser?

De tilfælde hvor beslaglæggelsen kan finde sted, findes i Retsplejelovens § 801 stk. 1. Det kan f.eks. være i tilfælde af sikring til bevismateriale, sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger m.m.

Hvad betyder konfiskation?

Konfiskation betegner en inddragelse af værdier eller genstande som følge af en strafbar handling. Konfiskation er en endelig retslig afgørelse, hvorved de berørte definitivt fratages deres ejendomsret til de pågældende formuegoder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis