Betingelse

En betingelse er en kendsgerning, som betinger indtræden vilkårligt af en retsvirkning. Betingelsen kan enten være suspensiv (jeg vil, hvis), hvilket indebærer, at retsvirkningen først indtræder, når betingelsen indtræder. Betingelsen kan også være resolutiv (jeg vil, indtil), hvilket indebærer, at virkningen ophører, når betingelsen indtræder.

Suspensiv og resolutiv betingelse

En suspensiv betingelse indebærer, at virkningen af den pågældende retshandling først indtræder, når betingelsen indtræder. I tilfælde af en suspensiv betingelse vil retten først være gældende, når betingelsen indtræder.

Hvis betingelsen er af en sådan karakter, at der foreligger reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført. Det kan f.eks. være ved køb af en ejendom, hvor købet er betinget af salg af en anden ejendom til en bestemt pris inden 1 måned. Sådanne betingelser, der udskyder beskatningstidspunktet, betegnes som suspensive.

En resolutiv betingelse, beskriver den situation hvor retten falder bort, hvis betingelsen opfyldes. Det er modsat den suspensive, hvor retten først erhverves, hvis betingelsen opfyldes.

Betingelser i praksis

Der findes betingelser næsten inden for alle juridiske emner. Eksempelvis findes bestemmelsen om nødværge i straffelovens § 13. Hvis der foreligger nødværge, vil gerningsmanden blive straffri. Dog skal der opfyldes nogle betingelser, som f.eks. at handlingen skal være nødvendig for at ‘’modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssig angreb’’.

Derudover skal der også opfyldes bestemte betingelser for at få ret til bestemte sociale ydelser, herunder SU, førtidspension, dagpenge m.m.

Relaterede ord

Garantibetaling

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en betingelse?

Begrebet dækker over de krav der stilles af f.eks. en person eller institution, og som forlanges opfyldt før noget kan ske. 

Hvad betydet det, at en betingelse er resolutiv?

De resolutive betingelser beskriver den situation, hvor retten falder bort, hvis betingelsen opfyldes. Det er modsat en suspensiv betingelse, hvor retten først erhverves, hvis betingelsen opfyldes.

Findes der betingelser i dansk ret?

Der findes utallige betingelser inden for dansk ret. Eksempelvis skal man for at få dansk statsbogerskab opfylde en række betingelser vedrørende selvforsørgelse, beskæftigelse, ophold m.m. Herudover er der f.eks. også bestemte betingelser, hvis du ønsker at stifte et selskab eller søge om sociale ydelser.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis