Bevidst uagtsomhed

Bevidst uagtsomhed betegner en grad af uagtsomhed, hvor den forbundne risiko bag en handling i form af risiko for tilføjelse af skade er bevidst på tidspunktet for handlingens foretagen. Forskellen på bevidst og ubevidst uagtsomhed spiller som hovedregel ingen rolle i dansk ret, dog kan det forhold, at uagtsomheden er bevidst indgå i vurderingen af, om uagtsomheden er grov.

Er bevidst uagtsomhed altid grov?

Nej. Selvom uagtsomheden er bevidst, kan den stadig være mild. Det kræver grov uagtsomhed for at blive dømt for grov uagtsomhed. Det vil sige, at der skal være tale om en handling, der er udtryk for en klar overtrædelse af den forbundne risiko.

En bevidst overtrædelse af en klar risiko kan f.eks. være, hvis man ved, at man ikke må køre i en rød bil, men alligevel kører i en rød bil.

En uagtsom overtrædelse af en klar risiko kan f.eks. være, hvis man ved, at man ikke må køre i en rød bil, men alligevel kører i en rød bil.

Hvordan kan bevidst uagtsomhed straffes?

Bevidst uagtsomhed kan blive straffet på to måder. For det første kan den blive betragtet som en civil lovovertrædelse, hvilket betyder, at den person, der uagtsomt forårsager skade på andre eller deres ejendom, kan blive dømt til at betale erstatning til den forurenede part. For det andet kan bevidst uagtsomhed blive betragtet som en straffelovsovertrædelse, hvilket betyder, at den person, der forårsager skade på andre eller deres ejendom, kan blive idømt fængsel, bøder eller begge dele.

Er bevidst uagtsomhed altid strafbart?

Det er ikke altid let at afgøre, hvornår bevidst uagtsomhed er strafbar. Det afhænger af en række faktorer, herunder hvor stor risikoen var for skade på andre, og om skaden faktisk blev forårsaget.

I nogle tilfælde kan bevidst uagtsomhed være strafbar, f.eks. hvis man kører i bil uden at have førerbevis eller forsøger at undvige politiet. I andre tilfælde kan det ikke være strafbart, f.eks. hvis man glemmer at lukke en dør eller taber noget.

Det er derfor altid bedst at rådføre sig med en advokat, hvis du er i tvivl om, hvorvidt bevidst uagtsomhed er strafbart i et bestemt tilfælde.

Hvorfor er bevidst uagtsomhed strafbart?

Bevidst uagtsomhed er strafbart, fordi det er en form for utilsigtet handling, der kan medføre skade eller død. Bevidst uagtsomhed kan være alt fra at køre for stærkt til ikke at se, før man svinger ud i trafikken.

Ofte er bevidst uagtsomhed strafbart, fordi folk ikke tager de nødvendige forholdsregler, før de gør noget, der kan være farligt. De tænker ikke over konsekvenserne af deres handlinger, og derfor risikerer de at skade sig selv eller andre.

Bevidst uagtsomhed er ikke det samme som forsætligt forsøg på at skade nogen. Bevidst uagtsomhed er en form for negligence, hvor man ikke tager de nødvendige forholdsregler, før man gør noget, der kan være farligt.

Bevidst uagtsomhed kan have alvorlige konsekvenser, og derfor er det strafbart. Bevidst uagtsomhed kan føre til skader og død, og det kan også føre til erstatningskrav og civilretlige sager.

Hvordan adskiller den sig fra ubevidst uagtsomhed?

Bevidst uagtsomhed adskiller sig fra ubevidst uagtsomhed ved, at der er en bevidst risiko for skade. Dette betyder ikke, at skaden altid vil opstå, blot at skaden er forventet.

For eksempel:

En person kører i høj hastighed, og dette er bevidst uagtsomt, da der er en bevidst risiko for skade. Selvom skaden ikke altid er forventet, så er der altså en bevidst risiko for skade.

Relaterede ord

Agterskrivelse

Spørgsmål og svar

Hvilken betydning har bevidst uagtsomhed i dansk ret?

Bevidst uagtsomhed indgår ikke som en selvstændig strafbar uagtsomhedsform i dansk ret. Dog kan det forhold, at en uagtsomhed er bevidst være en aggravating circumstance, der kan føre til en højere straf.

Er bevidst uagtsomhed det samme som forsætlig uagtsomhed?

Bevidst uagtsomhed betyder, at man udsætter sig selv for en fare, uden at være opmærksom på den. Forsætlig uagtsomhed er, når man udsætter andre for en fare, uden at være opmærksom på den. Bevidst uagtsomhed er altså, når man ikke tager hensyn til sine egne handlinger, og forsætlig uagtsomhed er, når man ikke tager hensyn til andres.

Er bevidst uagtsomhed det samme som uagtsomhed?

Nej, det er ikke det samme. Med bevidst uagtsomhed menes, at en person udøver en handling, selvom vedkommende ved, at den kan medføre skade for andre. Det er en form for uagtsomhed, der er meget grov og alvorlig, og som kan have store konsekvenser.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis