Bobestyrerbehandling

Bobestyerbehandling betegner den behandling, der af bobestyrer foretages for et dødsbo. I solvente bobestyrerboer har arvingerne bestemmelsesretten, men bobestyrer kan alligevel træffe ekspeditionslignende dispositioner uden arvingernes samtykke. Anderledes er det for insolvente bobestyrerboer, hvor det er kreditorerne, der bestemmer.

Processen for en bobestyrerbehandling

  1. Bestemmelse af, hvorvidt et bo er insolvent eller ej.
  2. Udarbejdelse af en fordeling af aktiverne i et bo.
  3. Udarbejdelse af en fordeling af passiverne i et bo.
  4. Udarbejdelse af en plan for, hvordan et bo skal afvikles.
  5. Udarbejdelse af en beregning af, hvor meget bobestyrerens arvinger skal have i udbetaling.
  6. Udarbejdelse af en beregning af, hvor meget bobestyrerens kreditorer skal have i udbetaling.
  7. Udarbejdelse af et regnskab for, hvordan pengene i boet er blevet anvendt.
  8. Udarbejdelse af en afsluttende redegørelse for, hvordan boet er blevet behandlet.

Bestemmelsesretten i bobestyrerbehandling

I de fleste tilfælde er det retten, der bestemmer, om et bo skal behandles af en bobestyrer. Hvis dette er tilfældet, og der ikke er nogen, der har indvendinger mod det, vil retten udpege en bobestyrer til at behandle boet. I andre tilfælde kan det være boets arvinger eller kreditorer, der bestemmer, om der skal udpeges en bobestyrer.

Hvem kan udpeges til at være bobestyrer?

I de fleste tilfælde kan enhver, der er myndig, udpeges til at være bobestyrer. Dette betyder, at der ikke er nogen særlige krav til, hvem der kan udpeges til at være bobestyrer. Det er dog ofte en fordel, hvis bobestyreren er en erfaren advokat eller revisor, da dette kan gøre det lettere at håndtere de mange juridiske og økonomiske aspekter af et bo.

Hvad er bobestyrerens rolle?

Bobestyrerens rolle er at sikre, at boet bliver behandlet i overensstemmelse med loven. Bobestyreren skal sørge for, at boet bliver gjort op, og at arvingerne eller kreditorerne får deres rette andel af boet. Bobestyreren skal også sørge for, at der bliver betalt alle de regninger, der er forbundet med boet, og at der bliver taget hånd om eventuelle økonomiske problemer, der måtte opstå.

Hvilke dispositioner kan bobestyrer træffe uden arvingernes samtykke?

Bobestyreren kan træffe dispositioner uden arvingernes samtykke, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at boet bliver behandlet i overensstemmelse med loven. Bobestyreren kan for eksempel disponere over boets midler til betaling af regninger eller til at sikre, at arvingerne eller kreditorerne får deres rette andel af boet. Bobestyreren kan også træffe dispositioner uden arvingernes samtykke, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at der ikke opstår økonomiske problemer i forbindelse med boet.

Hvordan bliver man fjernet som bobestyrer?

I de fleste tilfælde kan en bobestyrer fjernes af retten, hvis der er grund til at tro, at vedkommende ikke længere er i stand til at udføre sit arbejde på en tilfredsstillende måde.

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis bobestyreren ikke længere kan kommunikere med arvingerne eller kreditorerne, eller hvis der er mistanke om, at bobestyreren ikke længere behandler boet korrekt.

Hvis en bobestyrer fjernes af retten, kan retten enten udnævne en anden person til at varetage bobestyrerrollen, eller også kan retten opløse boet og overlade det til arvingerne eller kreditorerne at behandle.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis