Boligret

Boligretten er en del af Byretten og tager sig udelukkende om sager om lejeforhold. Boligretten tiltrædes med 2 lægdommere. Retten er en særlig udgave af byretten, der behandler sager om leje af private lejemål.

Hvilke sager kan indbringes for Boligretten?

Hvis en udlejer og en lejer bliver uenige om et lejemål, fx huslejens størrelse, kan parterne indbringe sagen for boligretten. Boligretten er en særlig del af byretten, der behandler sager om leje af hus eller husrum. Hus eller husrum er for eksempel lejligheder, villaer, sommerhuse og garager, men ikke ubebyggede arealer eller landbrugsarealer. Dog skal man være opmærksom på at sagerne ofte skal begynde i huslejenævnet eller beboerklagenævnet i den kommune, hvor boligen ligger, inden tvisten kan indbringes for boligretten.

Er der tale om en sag om leje af erhvervsmål, starter den direkte i boligretten, medmindre lejer og udlejer har lavet en anden aftale.

Kilde: Danmarks Domstole

Husleje- og beboerklagenævn

Det er vigtigt at være opmærksom på, at i de fleste tilfælde skal sagerne begynde i huslejenævnet eller beboerklagenævnet i den kommune, hvor boligen ligger. Herefter er der mulighed for at tvisten kan indbringes for boligretten.

Huslejenævn

Huslejenævn behandler sager mellem private udlejere og lejere. Nedenstående er nogle eksempler på sager, der skal begynde i et huslejenævn:

 • Sager om lejens størrelse
 • Sager om tilbagebetaling af depositum
 • Sager om udlejers vedligeholdelse af det lejede
 • Sager om lejers renholdelse og vedligeholdelse af det lejede
 • Sager om lejeforhøjelse efter forbedringer
 • Sager om varme- og vandregnskaber mv.
 • Sager om lejers overholdelse af husordenen

Beboerklagenævn

Beboerklagenævn behandler sager mellem de almene boligselskaber og deres lejere. Nedenstående er nogle eksempler på sager, der skal begynde i et beboerklagenævn:

 • Sager om varsel af huslejeforhøjelser
 • Sager om tilbagebetaling af depositum
 • Sager om udlejers vedligeholdelse af det lejede
 • Sager om lejers renholdelse og vedligeholdelse af det lejede
 • Sager om lejers overholdelse af husordenen
 • Sager om varme- og vandregnskaber mv.

Hvem afgør sagerne i Boligretten?

Sager ved boligretten afgøres af en dommer. Hvis en af parterne ønsker det, eller hvis retten beslutter det, afgøres sagen af en dommer og to sagkyndige lægdommere, der har særligt kendskab til bolig- og huslejeforhold.

Lægdommerne udpeges fra to forskellige lister. En, der repræsenterer udlejerne, og én, der repræsenterer lejerne.

Man kan som udgangspunkt anke Boligrettens afgørelser til Landsretten.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke sager kan Boligretten behandle?

Boligretten behandler sager om leje af private lejemål. Dette kan inkludere uenigheder om lejens størrelse, tilbagebetaling af depositum, vedligeholdelse af det lejede, overholdelse af husordenen, og mere. Dog skal mange sager først indbringes for huslejenævnet eller beboerklagenævnet i den pågældende kommune.

Kan Boligrettens afgørelser ankes?

Ja, afgørelser truffet af Boligretten kan som udgangspunkt ankes til Landsretten.

Hvad er huslejenævn og beboerklagenævn?

Huslejenævnet og beboerklagenævnet er lokale nævn, der håndterer sager om lejeforhold. Huslejenævnet behandler sager mellem private udlejere og lejere, mens beboerklagenævnet håndterer sager mellem almene boligselskaber og deres lejere.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis