Boslod

Både begreber som boslod og bodele er nogle man møder i forbindelse med indgåelse af ægteskab samt skilsmisse. Et boslod betegner den andel, når et formuefællesskab ophæves, der tilkommer en ægtefælle. Dette vil normalt halvdelen af værdien af fællesboet, jf. Retsvirkningslovens § 16, stk. 2, hvis ikke andet er aftalt.

Hvad er boslod?

Når et ægteskab ophører - enten i tilfælde af død eller skilsmisse, skal der ske en bodeling af det fælles hus og midler. Boslod betegner den andel af et formuefællesskab, der tilkommer en ægtefælle, når fællesskabet ophæves. I de fleste tilfælde er boslodet halvdelen af værdien af fællesboet.

Boslodet har til formål at skabe sikkerhed for den enkelte ægtefælle, så der ikke kan ske urimelige fordeling af formuen, når fællesskabet ophæves. Hvis man vil undgå der sker en ligelig fordeling af boet ved ophævelse, skal man sikre sig gennem en tinglyst ægtepagt. Hos Lexly kan vi hjælpe dig og din partner med at finde den helt rigtige ægtepagt.

Hvad betyder bodel?

Bodel er et andet ord for den del af ægtefælleboet, der betales af den ene part i en skilsmisse. Det betyder, at den part der er berettiget til bodel, modtager en del af ægtefælleboet ved skilsmisse. Bodel kan være omdeling af fast ejendom, som hus eller ejendele, fælles aktiver, gæld og kontantbeløb. Bodel udgør en stor del af en skilsmisse, som man skal være opmærksom på i forbindelse med skilsmisse.

Hvornår har man ret til boslod?

Der er to hovedregler for, hvornår man har ret til bosloddet:

  1. Hvis ægteskabet ophæves ved skilsmisse, ophæves fællesskabet også. Denne regel gælder også fællesskaber, der er indgået efter 1. juli 2005.
  2. Hvis ægteskabet ophæves ved død og man foretager skifte i boet og ikke sidder i uskiftet bo.

Hvordan beregnes det?

Boslod beregnes efter en kompliceret formel, der tager udgangspunkt i værdien af formuefællesskabet. Formuen kan f.eks. bestå af fast ejendom, aktier, penge på bankkonto eller andre værdipapirer. Ved bodeling fordeles formuen som udgangspunkt 50/50, når der er tale om formuefællesskab i et ægteskab.

Bosloddet beregnes når formuefællesskabet ophæves. Det vil sige, når ægteskabet ophæves ved skilsmisse eller ved dødsfald. Beregningen af boslod er kompliceret. Det er derfor en god idé at få hjælp fra en jurist eller ekspert, når man skal beregne boslod. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med processen og beregningerne.

Hvad er forskellen mellem bodel og boslod?

En bodel er alt, hvad en ægtefælle bringer med sig ind i et ægteskab og senere erhverver. Det er alt hvad en ægtefælle bringer med sig ved ægteskabets indgåelse og senere har erhvervet. Dette skal deles mellem ægtefællerne ved ægteskabets ophør. Når du har opgjort dette, står du med din bodel.

Boslod, er den andel, der ved skilsmisse af et ægteskabeligt fællesbo tilfalder ægtefællen. Det betyder, at når I begge har fået styr på jeres bodel, skal den deles mellem jer. Når opdelingen er sket, står man tilbage med ens boslod.

Undgå boslod

Selvom boslod er en sikkerhedsforanstaltning designet til at sikre en retfærdig fordeling af ægtefællernes fælles formue, kan der være situationer, hvor man ønsker at undgå den automatiske 50/50 fordeling. Dette kan skyldes forskellige årsager, såsom ønsket om at beskytte erhvervede virksomheder, arvede aktiver eller andre personlige grunde. I sådanne tilfælde er det vigtigt at agere proaktivt og juridisk korrekt for at forhindre, at ens personlige formue bliver en del af den fælles boslod.

En måde at gøre dette på er ved at indgå en tinglyst ægtepagt, som fastsætter vilkårene for formuefællesskabet og hvad der skal ske i tilfælde af skilsmisse eller død. En sådan ægtepagt kan udformes på forskellige måder afhængigt af parrets individuelle situation og ønsker. Det kan inkludere alt fra særeje til skævdeling, hvor man bestemmer en anden fordelingsnøgle end den traditionelle 50/50 opdeling.

Det er vigtigt at notere, at en ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig og have retsvirkning. Hos Lexly er vi specialister i ægteskabsret og kan rådgive dig og din partner om, hvordan I bedst sikrer jeres individuelle interesser gennem en skræddersyet ægtepagt.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på bodel og boslod?

En bodel er alt, hvad en ægtefælle bringer med sig ind i et ægteskab og senere erhverver. Boslod, er den andel, der ved skilsmisse af et ægteskabeligt fællesbo tilfalder ægtefællen.

Hvad sker der, hvis man ikke kan blive enige om boslod?

Hvis man ikke kan blive enige om boslod, kan man få hjælp af en jurist eller en fagkompetente rådgiver. De vil kunne hjælpe med en korrekt beregning og finde en løsning, der passer til begge parter.

Hvad hvis man ikke er gift?

Formuefællesskabet gælder kun ved ægteskab. Det gælder derfor ikke hvis I blot er ugifte samlevende - selvom i f.eks. har fælles hus eller børn. Det betyder, at hvis I går fra hinanden eller den ene af jer dør, skal I ikke dele noget. Hvis i ønsker dette, skal der oprettes et testamente.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis