Boslodskrav

Et boslodskrav er et krav, en ægtefalle har, når formuefællesskabet ophører. Kravet indebærer, at ægtefællen får udbetalt halvdelen af overskuddet i den anden ægtefælles bodel mod at aflevere halvedelen af eget overskud.

Hvornår bruges boslodskrav?

Når man bliver skilt ophører formuefællesskabet. Det medfører, at I som udgangspunkt skal dele jeres ejendele ligeligt mellem jer. Hvis den ene af ægtefællerne har en negativ formue (bodel), skal underskuddet ikke deles.

Praktisk foregår dette ved, at I hver især udarbejder en boopgørelse, hvor jeres aktiver og passiver fremgår. Kort sagt, I skal finde ud af hvad i hver især ejer og skylder. Hvis nogle af jeres ejendele er særeje, hvilket enten kan være fastsat ved testamente eller ægtepagt, skal disse tages ud af boet.

Hos Lexly kan vi tilbyde juridisk rådgivning om bodeling, så du kan få en tryg skilsmisse uden for mange bekymringer.

Hvordan beregnes et boslodskrav?

I bodelingsopgørelsen skrives alle jeres aktiver, såsom bil, værdipapirer, formue, indbo, fast ejendom osv. Bemærk at sædvanlige pensioner ikke skal deles mellem jer. Derudover anføres al gæld som passiver i boopgørelsen. Herefter beregnes boslodskravet. Hvis din nettobodel er positiv, skal du ved delingen afgive halvdelen af din nettobodel til din ægtefælle. Dette krav kaldes boslodskrav.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en bodel?

En bodel er alt, hvad en ægtefælle bringer med sig ind i et ægteskab og senere erhverver. Det betyder, at alt hvad du ejer vil være din bodel, uanset om det er erhvervet før eller efter du blev gift. Hvorvidt det skal deles ved ægteskabes ophør afhænger af, om der foreligger en ægtepagt eller testamente i tilfælde af død.

Hvad er et boslodskrav?

Boslodskrav er kravet på halvdelen af den anden ægtefælles positive nettobodel mod selv at aflevere halvdelen af egen positiv nettobodel. Kravet udløses ved separation, skilsmisse eller død.

Hvordan beregnes ens boslodskrav?

I bodelingsopgørelsen skrives alle jeres aktiver, såsom bil, værdipapirer, formue, indbo, fast ejendom osv. Derudover anføres al gæld som passiver i boopgørelsen. Herefter beregnes boslodskravet. Kun positiv nettobodel skal deles. Kravet udløses ved separation, skilsmisse eller død.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis