Byggeskadeforsikring

En professionel bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal købe en byggeskadeforsikring – hvad enten der er tale om opførelse af helt ny bebyggelse eller om etablering af ny beboelse i eksisterende bebyggelse gennem en væsentlig ombygning.

Dækning på byggeskadeforsikring

En byggeskadeforsikring dækker skader, der opstår på byggeriet som følge af fejl og mangler i byggeriet. Skaderne kan være opstået som følge af fejl i materialer, der er anvendt til byggeriet, eller på grund af dårlig udførelse af byggeriet. Byggeskadeforsikringen dækker dog ikke skader, der opstår på grund af almindeligt slid og ælde, eller skader, der opstår som følge af force majeure.

En byggeskadeforsikring kan tegnes hos et forsikringsselskab eller hos en bygherre. Forsikringen dækker skader, der opstår på byggeriet inden for 10 år fra afleveringen af byggeriet. Forsikringen dækker ikke skader, der allerede har været kendt af bygherren på tidspunktet for afleveringen af byggeriet.

Vælg den bedste byggeskadeforsikring

Det er meget vigtigt at have en byggeskadeforsikring hvis man ejer et hus eller en lejlighed. Men hvordan vælger man den rigtige byggeskadeforsikring?

Der er flere ting, man skal være opmærksom på, når man vælger byggeskadeforsikring. Først og fremmest skal man se på, hvor meget forsikringen dækker. Dernæst skal man se på, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker. Og til sidst skal man se på, hvor meget forsikringen koster.

Hvad er en ekstern byggeskadeforsikring?

En ekstern byggeskadeforsikring dækker skader, der opstår på bygninger og anlæg uden for virksomhedens egen adresse. Forsikringen kan tegnes som en selvstændig forsikring eller som en tilkøbsforsikring til en eksisterende erhvervsforsikring.

Eksterne byggeskader kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden, hvis ikke der er tegnet en forsikring, der dækker skaderne. De fleste erhvervsforsikringer dækker ikke skader på bygninger og anlæg, der ligger uden for virksomhedens egen adresse. Det betyder, at virksomheden selv er ansvarlig for at dække alle udgifter til reparation af skaderne.

En ekstern byggeskadeforsikring kan dække skader som følge af:

  • Vejrforhold, herunder orkan, storm, hagl, sne og is
  • Brand
  • Eksplosion
  • Kollision med et andet køretøj
  • Indtrængende vand
  • Tyveri og hærværk

Hvad koster en byggeskadeforsikring?

Som forbruger er du ofte indirekte med til at betale for en del af forsikringen. Prisen afhænger bl.a. af byggeriets størrelse samt en vurdering af entreprenørens tidligere byggerier. Priserne kan være forskellige, dog er der en nogenlunde fast pris i forbindelse med den obligatoriske forsikring:

  • 1.5 % af boligens samlede pris (inkl. grund)

Hvis en bolig koster 3.000.000 kr., vil forsikringen ca. koste 45.000 kr.

En byggeskadeforsikring kan hverken forkortes, forlænges eller opsiges. Herudover skal det understreges, at denne forsikring ikke tilhører dig, men i stedet følger med huset. Hvis du vælger af sælge huset inden de 10 år, overgår forsikringen til den nye ejer.

Hvordan søger man erstatning hos sin forsikring?

Det første du skal gøre, er at kontakte forsikringsselskabet for at anmelde skaden. Derefter skal du udfylde en skadesanmeldelse, hvor du beskriver skaden og vedlægger dokumentation for bygningens tilstand før skaden.

Forsikringsselskabet vil så sende en sagkyndig ud for at vurdere skaden. Baseret på sagkyndigens vurdering af skaden og dens omfang, vil forsikringsselskabet vurdere, om skaden er dækket af din byggeskadeforsikring.

Hvis skaden er dækket af forsikringen, vil forsikringsselskabet udbetale erstatning til dig. Hvor meget erstatning du får, afhænger af forsikringsbetingelserne. Du skal være opmærksom på, at forsikringsselskabet kun dækker skader, der er sket på bygningen. Skader på inventar og andre ejendele i bygningen er ikke dækket af byggeskadeforsikringen.

Relaterede ord

Byggeservitut

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal man have en byggeskadeforsikring?

Forsikringen er lovpligtig for en professionel bygherre, som opfører ny bebyggelse til beboelse. Man skal ikke købe forsikringen, når man opfører en ny ejendom til eget brug.

Hvem er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring?

Det er den professionelle bygherre, der er forpligtet til at oprette og betale byggeskadeforsikringen.

Hvad er formålet med byggeskadeforsikringen?

Byggeskadeforsikringen er indført ved lov for at nedbringe antallet af byggeskader, og for at beskytte forbrugeren mod de problemer og omkostninger, der er forbundet med udbedring af byggeskader. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis