Byggetilladelse

Der skal anmodes om byggetilladelse før du går i gang med et større byggeprojekt, f.eks. ombygning eller nedrivning. Byggetilladelsen er en godkendelse fra kommunen om, at du må gå i gang med et givent byggeprojekt. Det er i Danmark lovpligtigt, at der skal søges om en tilladelse til byggerier.

Hvad er en byggetiladelse?

En byggetilladelse er en tilladelse, udstedt af kommunen, der giver tilladelse til enten at bebygge, opføre, tilbygge, ombygge eller nedrive, da dette ikke kan gøres uden, jf. byggelovens § 16, jf. § 2.

En byggetilladelse er et dokument som giver tilladelse til at bygge på et bestemt sted. Ofte kræves det, at en person eller virksomhed skal søge om en byggetilladelse, før de begynder at bygge et nyt byggeri. Dokumentet skal godkendes af bygningsmyndighederne, hvilket betyder at der skal overholdes visse krav og regler, før man kan få tilladelse til at bygge. Det er meget vigtigt, at tilladelsen udfærdiges af en kvalificeret ingeniør eller arkitekt, som skal verificere, at alt byggeri overholder loven.

Byggetilladelsen er den officielle godkendelse af det planlagte byggeri, og det er derfor meget vigtigt at få en korrekt og opdateret tilladelse.

Hvem kan søge om byggetilladelse?

Ejeren selv kan naturligvis søge om byggetilladelse. Derudover kan ens arkitekt, ingeniør eller anden fagmand med ansvar søge om tilladelse på dine vegne. 

Hvis en anden end ejeren søger om tilladelse, er det dog nødvendigt at ejeren også underskriver ansøgningen - en form for fuldmagt.

Hvordan søges en byggetilladelse?

Du kan søge byggetilladelse ved at udfylde skemaet BR10 og derefter sende den til din kommune. I visse kommuner kan man ansøge digitalt på borger.dk eller på den pågældende kommunes hjemmeside. Derfor bør man undersøge mulighederne i sin egen kommune.

Hvad skal byggetilladelsen indeholde?

Hvilke oplysninger netop din kommune skal bruge, vil fremgå af ansøgningsformularen. Dog vil nedenstående oplysninger typisk være inkluderet i din ansøgning om byggetilladelse: 

 • Hvilken type byggeri: (fritliggende enfamilieshus, industribygning, avls- og driftsbygning mv.).
 • En beskrivelse af arbejdets art: (nybygning, tilbygning, garage, master og antenner, mv.).
 • Hvem der er ejer af ejendommen.
 • Hvem der er ansøger: (ikke altid den samme som ejer).
 • Om byggeriet sker i overenstemmelse med kommuneplanens rammer, lokalplaner, byplanvedtægter m.m.
 • Om byggearbejdet vil være i konflikt med nogen bygge- og beskyttelseslinjer eller andre beskyttelsesregler for natur, fredning, dyrearter mv.
 • Om byggeriet kræver ny overkørsel (indkørsel over fortov) eller ændring af eksisterende.
 • Om bygningen er omfattet af bygningsfredning eller bevarelsesværdi.
 • Om byggeriet overholder Bygningsreglementets bestemmelser.
 • Om byggeriet er af erhvervsmæssig karakter
 • Andre forhold der påvirker kommunens vurdering af dit byggeri.
 • Om byggeriet overholder eventuelle private servitutter.

Manglende tilladelse

Hvis du bygger uden en byggetilladelse og det bliver opdaget, kan du komme i store problemer. Manglende tilladelse kan både blive straffet med bøder og i alvorlige tilfælde, kan du blive tvunget til at rive byggeriet ned.

Relaterede ord

Kontradiktoriske princip

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er et dokument, der udstedes af lokale myndigheder, der giver tilladelse til at bygge eller ændre en eksisterende struktur. Det er et lovkrav, at enhver bygning skal have en byggetilladelse, før byggeriet kan begynde.

Hvordan ansøger jeg om en byggetilladelse?

Ansøgningen om en byggetilladelse skal indsendes til den lokale bygningsmyndighed. Ansøgningen skal indeholde detaljerede oplysninger om projektet, herunder tegninger, planer og andre relevante dokumenter.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Det afhænger af projektets størrelse og kompleksitet. Det kan tage op til flere måneder at få en byggetilladelse, men det kan også være meget kortere. Det er derfor vigtigt at planlægge god tid til at få en byggetilladelse, før du begynder på dit byggeri.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis