Carry forward

Ved carry forward forstås muligheden for at føre skattemæssige underskud frem til kommende regnskabsår. Carry forward kan således benyttes til at lette skattebyrden for et regnskabsår. I modsætning hertil findes carry back. Ved carry back forstås muligheden for at føre skattemæssige underskud tilbage til forrige regnskabsår.

Hvad er carry forward?

Carry forward er en betegnelse for muligheden for at føre underskud fra et regnskabsår frem til det eller de efterfølgende år. På denne måde kan underskud i et år bruges til at modvirke overskud i et senere år, hvilket kan lette skattebyrden.

Muligheden kan kun benyttes, hvis der er underskud i det pågældende år. Derudover er der nogle begrænsninger for, hvor længe underskuddet kan føres frem. For virksomheder er der f.eks. en 5-årsgrænse, hvilket betyder, at underskuddet kun kan føres frem til de efterfølgende 4 år.

Carry forward er en skattemæssig fordel, da det kan reducere skatten i et år med overskud. Derudover kan det også være en fordel for virksomheder, da det kan reducere risikoen for skattebetalinger i årene med underskud.

Hvordan fungerer det?

Når der er tale om et underskud, vil dette blive ført frem til det efterfølgende år, hvor det kan fratrækkes i det årlige skatteforhold. Dette gælder dog kun, hvis der ikke er tale om et underskud, der er opstået på grund af en aktivitet, der er ulovlig eller skadelig for samfundet.

Hvorfor er carry forward vigtigt?

Carry forward er en vigtig del af skattesystemet, da det sikrer, at skatteyderne ikke bliver belastet mere, end de reelt set bør være. Samtidig sikrer det også, at virksomhederne ikke bliver belastet mere i årene med underskud, end det er nødvendigt.

Hvordan kan det benyttes til at lette skattebyrden?

Carry forward kan benyttes til at lette skattebyrden på to måder. For det første kan det benyttes til at fratrække underskuddet fra tidligere år i det årlige skatteforhold. For det andet kan det benyttes til at udskyde skattebetalingen for et år, hvor der er underskud. Metoden bruges altså til at sikre, at der ikke betales mere i skat, end der er pligt til.

Relaterede ord

Caching

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal der forstås ved carry forward?

Begrebet er en betegnelse for muligheden for at føre underskud fra et regnskabsår frem til det eller de efterfølgende år.

Hvordan fungerer det?

Når der er tale om et underskud, vil dette blive ført frem til det efterfølgende år, hvor det kan fratrækkes i det årlige skatteforhold. Dette gælder dog kun, hvis der ikke er tale om et underskud, der er opstået på grund af en aktivitet, der er ulovlig eller skadelig for samfundet.

Hvordan kan det benyttes til at lette skattebyrden?

Carry forward kan benyttes til at lette skattebyrden på to måder. For det første kan det benyttes til at fratrække underskuddet fra tidligere år i det årlige skatteforhold. For det andet kan det benyttes til at udskyde skattebetalingen for et år, hvor der er underskud.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis