Cash pooling

Cash pooling er en centreret og fælles styring af økonomiske midler. Cash pooling foregår typisk ved, at flere forskellige enheder i et selskab samler deres midler på én fælles konto. Ved at samle likviditeten fra flere konti i en central konto kan virksomhederne opnå en mere effektiv styring af deres pengestrømme.

Hvad er cash pooling?

Begrebet dækker over en finansiel praksis, hvor forskellige konti i en virksomhed samles til en enkelt konto. Formålet med cash pooling er at optimere virksomhedens likviditet og minimere renteomkostninger.

To typer af cash pooling

 • Fysisk cash pooling betyder, at pengene flyttes fysisk fra forskellige konti til en enkelt konto. Dette er typisk relevant for virksomheder med flere filialer eller datterselskaber.
 • Virtuel cash pooling betyder, at pengene ikke fysisk flyttes, men at de forskellige konti samles i en oversigt over virksomhedens samlede likviditet.

En af fordelene er, at virksomheden kan minimere renteudgifterne ved at have en enkelt konto med den samlede likviditet. Desuden kan overskudslikviditet fra den ene konto bruges til at dække underskud på en anden konto, således at virksomheden altid har det nødvendige likviditetsniveau.

Fordele og ulemper

Metoden er en finansiel strategi, hvor virksomheder med flere datterselskaber kan samle deres likvide midler i en fælles konto. Dette har flere fordele, herunder:

 1. Optimering af likviditeten: Det muliggør en mere effektiv håndtering af likviditeten, da virksomheder kan reducere deres samlede likviditetsbehov og undgå at have overskydende midler i nogle datterselskaber, mens andre mangler likviditet.
 2. Reduktion af finansielle omkostninger: Det kan også bidrage til at reducere finansielle omkostninger, da renteudgifterne på lån kan reduceres ved at bruge overskydende midler til at nedbringe gælden i andre datterselskaber.
 3. Forenkling af administrative opgaver: Det kan også gøre det lettere at administrere likviditeten, da alle midler er samlet på en fælles konto og kan styres centralt.
 4. Bedre overblik over virksomhedens likviditet: Det kan give virksomheder bedre overblik over deres økonomi.

Ulemper:

Her er nogle af de mest almindelige ulemper:

 1. Skattemæssige udfordringer: Metoden kan føre til skattemæssige udfordringer, da det kan være svært at fastslå, hvor indtægter og udgifter skal bogføres, især hvis virksomheden opererer på tværs af landegrænser.
 2. Risiko for misbrug: Metoden kræver tillid og tillid kan misbruges. Hvis en person med adgang til cash-pooling systemet misbruger sin beføjelse, kan det føre til store tab for virksomheden.
 3. Bankgebyrer: Bankerne opkræver ofte gebyrer for cash-pooling, og disse gebyrer kan være betydelige, især for mindre virksomheder.
 4. Kompleksitet: Det er en kompleks teknik, der kræver, at virksomheden har et solidt system og en god forståelse af likviditetsoptimering.

Forskellige typer af cash pooling

I overensstemmelse med retningslinjerne fra ECB (Den Europæiske Centralbank) er cash pooling- klasserne som følger:

 • Kontantpooling på én konto: Det består i at have en enkelt juridisk konto for virksomheden ved daglige betalinger og opkrævninger. Der kan være andre konti, der vil blive brugt til at udføre transaktioner mellem koncernselskaber.
 • Fysisk cash pooling: Det består i at uddelegere virksomhedernes opkrævnings- og betalingsopgaver til forskellige konti, uden udelukkende at være afhængig af en enkelt moderkonto.
 • Cash pooling: Består igen i at delegere muligheden for at foretage opkrævninger og betalinger til forskellige konti, med den eneste undtagelse, at der nedlægges veto mod oprettelse af gæld eller forpligtelser mellem virksomheder, der tilhører samme koncern.

Relaterede ord

Kodifikation

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er cash pooling?

Det er en finansiel teknik, som anvendes af virksomheder for at optimere deres likviditetsstyring. Essensen af cash pooling er at samle overskud og underskud fra forskellige konti i virksomheden og flytte pengene til en enkelt konto. På denne måde kan virksomheden bedre styre sine likvide midler og undgå at have unødvendige midler bundet i forskellige konti.

Hvilke fordele kan der være ved cash pooling?

Nogle af fordelene er bl.a. at det gør det muligt for virksomheder at optimere deres likviditetsstyring og undgå unødvendige omkostninger ved at have midler bundet i forskellige kontoer. Herudover giver det et bedre overblik over virksomhedens økonomi.

Hvad er formålet med cash pooling?

Cash pooling kan være en attraktiv løsning for virksomheder, der ønsker at optimere deres likviditetsstyring og reducere omkostningerne ved banktransaktioner. Ved at samle likviditeten fra flere konti i en central konto kan virksomhederne opnå en mere effektiv styring af deres pengestrømme og reducere behovet for at låne penge på kort sigt.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis