Civil sag

En civil sag er en retssag, hvor private parter forsøger at løse en tvist ved hjælp af retssystemet. I modsætning til en straffesag, hvor staten forfølger en person for overtrædelse af loven, er det i en civil sag parterne selv, der søger retfærdighed eller kompensation.

Typer af civilsager

Kontraktstvister – Kontraktstvister opstår, når en part mener, at den anden part ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til en kontrakt. Disse sager kan omfatte arbejdskontrakter, køb og salg af varer eller tjenesteydelser, eller andre aftaler mellem parterne.

Familieret – Familieret dækker sager relateret til ægteskab, skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag og adoption. Disse sager kan være følelsesmæssigt belastende og komplekse og kræver ofte hjælp fra advokater med specialviden inden for familieret.

Erstatningssager – Erstatningssager omhandler krav om erstatning for skader forvoldt af en persons handlinger eller undladelser. Dette kan omfatte personskade, skader på ejendom, produktansvar og medicinsk uagtsomhed. Sådanne sager kan variere i kompleksitet og kræver ofte ekspertrådgivning fra advokater og sagkyndige.

Ejendomstvister – Ejendomstvister vedrører tvister om ejendomsret, brug og besiddelse af fast ejendom. Disse sager kan involvere grænsestridigheder, servitutter, lejekontrakter, køb og salg af ejendom samt nabotvister.

Arveret – Arveretssager omhandler fordelingen af en afdød persons ejendom og aktiver blandt arvingerne. Disse sager kan involvere testamenter, arveafgifter, arvekonflikter og tvister om fordelingen af boet.

Parter og aktører

Sagsøger/sagsøkte – I en civil sag er sagsøgeren den part, der indleder retssagen ved at indgive en stævning, mens sagsøgte er den part, der anklages for at have forvoldt skade eller uret. Parterne i en civil sag kan være enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer.

Domstole og dommere – Civilsager behandles af domstolene, hvor en dommer træffer en afgørelse baseret på beviserne og argumenterne fremlagt af parterne. Dommeren har ansvar for at sikre, at processen forløber retfærdigt og i overensstemmelse med loven.

Vidner/sagkyndige – Vidner og sagkyndige kan kaldes til at afgive forklaring i en civil sag for at støtte en parts påstande eller forsvar. Vidner er personer, der har førstehåndsviden om sagens omstændigheder, mens sagkyndige er eksperter inden for et bestemt område, som kan bistå retten med teknisk eller specialiseret viden.

Relaterede ord

Civilproces

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis