Claims made-princip

Et princip der dækker over en ansvarsforsikrings tidsmæssige afgræsning, herunder at ansvarsforsikringens dækning er underlagt regler for, at et givent erstatningskrav kan rejses. F.eks. vil bestyrelsesansvarsforsikring­er­ normalvis­ tegnes efter dette princip, så forsikringen dækker et evt. krav mod medlemmerne mens forsikringen er i kraft.

Hvad er claims made-princip?

Claims made-princippet er en specifik type ansvarsforsikring, der dækker skader, som opstår, når et krav indgives mod en person eller organisation. Forsikringen dækker altså ikke skader, der er opstået før forsikringen blev tegnet. 

Dette betyder, at hvis du køber en claims made-forsikring i dag, vil du kun være dækket for skader, der opstår, efter at forsikringen er trådt i kraft. Hvis du ønsker at være dækket for skader, der er opstået før forsikringen blev tegnet, kan du købe en såkaldt "tail coverage". Den har til formål at dække dig for disse tidligere skader. 

Hvornår kan princippet være relevant?

Claims made-princippet kan have betydning, når du køber en ansvarsforsikring. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilken type forsikring du tegner. Med claims made-princippet er det afgørende, hvornår kravet bliver fremsat. Kravet skal være indgivet, mens forsikringen stadig er aktiv.

Hvad er fordelen ved claims made-princip?

Fordelen ved dette princip er, at det giver forsikringsselskabet en mere præcis forståelse af, hvilke risici der er dækket, og hvilke der ikke er. Dette gør det også lettere for forsikringsselskabet at beregne præmierne. De har på den måde en mere nøjagtig idé om, hvilke skader der kan forventes at opstå. Herudover er fordelene:

  • Lavere præmier: Claims-made princippet betyder normalt lavere præmier sammenlignet med den traditionelle model. Dette skyldes, at det er lettere for forsikringsselskaberne at forudsige og beregne risikoen for at udbetale erstatninger. Begrundelsen for dette er, at de kun skal tage højde for anmeldelser i den aktuelle forsikringsperiode.
  • Bedre dækning: Claims-made princippet giver ofte bedre dækning for forsikringstageren end den traditionelle model. Det skyldes, at forsikringsselskaberne kan tilpasse forsikringen og præmie efter behov.

Relaterede ord

Børshandel

Ofte stillede spørgsmål

Hvad dækker claims-made princippet over?

Forsikringen dækker erstatningskrav, der rejses i forsikringstiden. Det er uanset hvornår den ansvarspådragende handling er foretaget.

Hvornår er claims-made princip gyldigt?

Et erstatningskrav baseret på claims-made princippet skal, for at være gyldigt mod forsikringsgiveren, være fremsat inden forsikringstidens udløb og angå et skadestilfælde som er indtrådt i forsikringstiden.

Hvornår er claims-made princippet relevant?

Claims made-princippet betyder, at forsikringen kun dækker skader eller tab, der er anmeldt til forsikringsselskabet i den periode, hvor forsikringen har været i kraft. Det vil sige, at selvom skaden eller tabet opstod, mens forsikringen var gyldig, vil den kun være dækket, hvis den anmeldes til forsikringsselskabet i den samme periode.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis