Compensatio lucri cum damno

Compensatio lucri cum damno er en regel der dækker over, at den vinding, som en skadeslidt kan have fået tilført, skal afkortes i den potentielle erstatning, der tilkommer den skadeslidte. Det er således er et begreb, der bliver brugt inden for obligationsretten - hovedsageligt positiv opfyldelsesinteresse.

Hvad betyder compensatio lucri cum damno?

Compensatio lucri cum damno er en juridisk term, der betyder "kompensation af fortjeneste med tab". Det refererer til en situation, hvor en person eller en virksomhed lider et tab på grund af en andens handling, men samtidig opnår en vis fortjeneste som følge af samme handling.

Eksempel

For eksempel kan en ejer af en butik opleve et tab på grund af en ødelagt facade på grund af en andens handling. Men hvis forsikringen dækker skaden, kan ejeren stadig opnå en vis fortjeneste fra forsikringen, som kan betragtes som kompensation for tabet.

Kompensation af fortjeneste med tab kan også anvendes i tilfælde af erstatning for personskade. Hvis en person er blevet skadet på grund af en andens uagtsomhed, kan de modtage erstatning for både det økonomiske tab og de personlige omkostninger.

Hvad er formålet med compensatio lucri cum damno?

Compensatio lucri cum damno er en retlig læresætning, der oversættes til "kompensation for fortjeneste med tab". Det refererer til en situation, hvor en person lider et tab og samtidig opnår en gevinst på grund af samme begivenhed. Formålet er at undgå uretfærdige eller ubegrundede fordele for den, der lider et tab.

For eksempel kan en person lide et tab på grund af en ulykke, men samtidig modtage en erstatning, der overstiger det faktiske tab. I dette tilfælde ville compensatio lucri cum damno anvendes til at mindske eller eliminere den ekstra gevinst. Det kan også anvendes i tilfælde af tyveri, hvor den stjålne ejendom forsikres, hvilket giver en gevinst på trods af tab.

Betingelser for erstatning

Har skadelidte også haft en fordel af kontraktforholdet, skal fordelen efter omstændighederne fratrækkes i erstatningsopgørelsen. Tre grundlæggende betingelser for, at compensatio lucri cum damno kan komme på tale:

  1. Fordel og tab skal være forårsaget af samme begivenhed
  2. Forårsagelsen skal være adækvat, påregnelig.
  3. Der skal være en vis nærmere forbindelse mellem fordel og tab.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for erstatningsretten i Danmark er primært baseret på dansk retspraksis og lovgivning. Det betyder, at det er de danske domstole og lovgivere, der fastlægger de konkrete erstatningsregler og krav til erstatningens størrelse.

I Danmark er erstatningsretten primært reguleret af erstatningsansvarsloven. Loven fastsætter, hvornår en person er erstatningsansvarlig for skade forårsaget på andres person, ejendom eller økonomiske interesser.

Derudover baserer erstatningsretten sig også på dansk retspraksis, som er en samling af afgørelser fra de danske domstole.

Relaterede ord

Compensatio

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder det?

I dansk ret kan det nogle gange være relevant at tale om kompensation af tab og fortjeneste. Dette er også kendt som "compensatio lucri cum damno". Det er en retlig situation, hvor en person har lidt tab på grund af en andens handling, men samtidig har modtaget en vis fortjeneste fra samme handling.

Hvornår kan det anvendes?

En situation, hvor dette princip anvendes, er i tilfælde af en trafikulykke. Hvis en person lider et tab i form af personskade og samtidig mister sin evne til at arbejde, kan den pågældende person kræve en kompensation for den mistede indtægt. Dette er en måde at opveje tabet og sikre, at den pågældende person ikke bliver yderligere økonomisk skadet på grund af ulykken.

Hvad betyder positiv opfyldelsesinteresse?

I en erstatningssag er det muligt enten at få negativ kontraktsinteresse eller positiv opfyldelsesinteresse. Ved positiv opfyldelsesinteresse stilles man som om, aftalen var indgået og efterlevet.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis