Compliance

Et begreb der har vundet indpas efter især EU's krav til opbevaringen af personfølsomme oplysninger. Compliance dækker over de systemer i en virksomhed, der har til opgave at sikre, at beskæftigelsen med personfølsomme oplysninger er i overenstemmelse med de gældende regler og love på området.

Hvad skal man bruge compliance til?

I forretningsøjemed drejer compliance sig om at virksomheder/organisationer overholder regeringens love, sundheds- og sikkerhedsstandarder samt data- og sikkerhedskrav. 

For at have en lovlig forretning, er det vigtigt, at man som forretningsdrivende overholder og opfylder de krav, som lovgivningen pålægger ens virksomhed.

Man skal være opmærksom på at arbejdet med compliance er dynamisk og kræver konstant tilpasning. Derimod kan gevinsten være højere kvalitet, tillid og transparens i forhold til produkter, services og databehandling.

Hvad er formålet med compliance?

Formålet er først og fremmst at opdage og forhindre, at regler overtrædes. Et effektivt complianceprogram kan hjælpe organisationen med at undgå spild, svindel, misbrug, diskrimination og anden praksis, der forstyrrer driften og sætter organisationens ære på spil.

Hvordan kommer min virksomhed i gang?

Først og fremmest skal virksomheden skal fastlægge, hvilke love, som falder inden for virksomhedens område. Herefter skal virksomheden skal planlægge, organisere og udarbejde interne retningslinjer for, hvordan den skal kunne overholde disse regler. 

Du kan bl.a. stille virksomheden disse spørgsmål:

  • Hvilke love er relevante for netop min virksomhed?
  • Hvordan har vi tænkt os at overholde disse love?
  • Hvordan tjekker vi op på, om vi overholder lovene?
  • Hvordan rapporterer vi, at lovene overholdes?
  • Hvorfor gør vi det på denne måde?
  • Hvad kan vi gøre bedre i fremtiden?
  • Hvordan sikrer vi, at virksomheden ikke udnyttes kriminelt?

Hvem har ansvaret for compliance?

Compliance er en vigtig faktor for ethvert firma, uanset størrelse og branche. Men hvem har egentlig ansvaret for det?

I Danmark er det ledelsen, der har ansvaret for at sikre, at firmaet overholder gældende love og regler. Det betyder, at det er op til ledelsen at sørge for, at firmaet har de rette compliance-processer og procedurer på plads.

Men selvom ledelsen har det øverste ansvar, skal alle medarbejdere i firmaet være opmærksomme på compliance-reglerne og følge dem. Det betyder, at alle i firmaet skal have en grundlæggende forståelse af, hvad der er tilladt og ikke tilladt, og hvad der kræver ekstra opmærksomhed. I nogle tilfælde kan man ansætte en såkaldt ''complianceansvarlig''. På den måde sikrer du i højere grad, at virksomheden lever op til alle kravene.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder compliance?

Begreb, der ofte anvendes i forretningsverdenen, refererer til en virksomheds overholdelse af bestemte lovkrav og regler. Compliance er en vigtig faktor for at opretholde integritet og tillid til virksomheden og dens produkter eller tjenester. Når en virksomhed overholder disse regler og standarder, kan den undgå alvorlige sanktioner og bøder, samt beskytte sit omdømme og tillid hos kunder og investorer.

Hvad omfatter compliance?

Compliance omfatter en bred vifte af områder, herunder databeskyttelse, arbejdsmiljø, skatteforhold og regnskabsføring. Mange brancher har også specifikke love og reguleringer, som virksomheder skal overholde. For eksempel skal finansielle institutioner overholde regler for kapital- og likviditetsstyring, mens medicinalvirksomheder skal overholde lovgivning om produktgodkendelse og sikkerhed. 

Hvordan udføres compliance?

Det er vigtigt at udføre compliance for at beskytte din virksomhed mod kriminelle aktiviteter og juridiske konsekvenser. Først og fremmest skal virksomheden identificere og forstå relevante love og reguleringer inden for virksomhedens område. Herefter vil det være fordelagtigt at oprette en compliance-plan, som skal indeholde en oversigt over de love og reguleringer, som din virksomhed skal overholde, samt en beskrivelse af, hvordan du vil overholde dem.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis