Conditio sine qua non

Betydning af conditio sine qua non

Conditio sine qua non er en latinsk betegnelse for "en betingelse uden hvilken, der ikke...". Begrebet bruges eksempelvis om ansvars- og erstatningsspørgsmål, hvor en skade ikke ville være sket, hvis en given handling ikke var blevet udført. Udtrykket dækker dermed over en nødvendig betingelse eller ufravigelig betingelse.

Begrebet manifesterer en sammenhæng mellem resultatet og tilstanden, det vil sige en årsagssammenhæng, hvorved en konsekvens opstår, da uden en handling eller undladelse af det samme ville handlingen ikke have fundet sted.

Eksempler

  1. Sætning: Loven var sine qua non og kunne dermed ikke fraviges. Det modsatte af sine qua non i juridisk sammenhæng kan ses som deklaratorisk.
  2. Sætning: At bestå en denne eksamen er en betingelse for at består året.

I erstatningsretten bruges begrebet til at beskrive en kausaliteten eller manglen herpå. F.eks: nødvendighedsbetingelsen (herunder conditio sine qua non-testen). Det er en betingelse for at kausalitetsbetingelsen er opfyldt - at der er kausalitet (årsagssammenhæng) mellem ulykken og skaden hos skadelidte med det efterfølgende tab, hvorfor testen kan bruges. 

Eksempelvis kan en handling kan være årsag til en persons død, selv om døden ellers ville være indtrådt kort tid efter af en anden årsag f.eks. sygdom. Dette udelukker ikke årsagssammenhængen/kausalitet i den nævnte forstand.

Relaterede ord

Condictio indebiti

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder conditio sine qua non?

Begrebet dækker over en latinsk betegnelse som betyder ufravigelig betingelse eller en nødvendig/væsentlig betingelse. Det kan f.eks. være en lov er sine qua non og ikke kan fraviges. Begrebet bruges herudover også i ansvars- og erstatningsspørgsmål, hvor en skade ikke ville være sket, hvis en given handling ikke var blevet udført.

Hvad er conditio sine qua non-testen? 

For at kausalitetsbetingelserne er opfyldt, skal der være kausalitet mellem ulykken og skaden hos skadelidte med det efterfølgende tab. Testen har til formål at tjene og vurdere kausalitetsvurderingen i en given situation.

Hvad betyder kausalitet?

Kausalitet dækker over at der skal være årsagsforbindelse mellem ansvarsgrundlaget og tabet. I erstatningsretten kræves en årsagssammenhæng mellem en skadegørende handling og en indtrådt skade, før der kan pålægges erstatningsansvar efter culpareglen. Hvis der er en årsagssammenhæng, siger man også, at der er kausalitet eller en kausal sammenhæng

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis