CMR-loven

CMR-loven er en lovsamlingen, der dækker over fragtaftaler ved internationale transporter til lands.
Denne lov er desuden relateret til CRM-konventionen fra 1956.

Hvad er CMR-loven?

CMR-loven er et internationalt kontraktligt princip, der regulerer juridiske forhold omkring transport af gods over landegrænser. Det er et lovsystem, der blev oprettet af Conventio adhesionis, der er en del af FN's handelsrettigheder, til at standardisere transport af gods over landegrænser. CMR-loven definerer de grundlæggende forpligtelser for transportøren og forsendelsesgiveren, når de leverer varer til deres destinationer. Det giver også principper for, hvordan transportøren skal håndtere forsinkede leverancer, skader, forsikring og erstatning.

Hvilke regler gælder?

CMR-loven er en international lov, der regulerer varetransport over landegrænser. Loven blev introduceret i 1956 af den intergale organisation, CMR-Konventionen, som har til formål at sikre god standard for transport over internationale grænser. Loven sikrer, at de involverede parter, såsom køber og sælger, kender deres rettigheder og forpligtelser, når det kommer til transport af varer. Loven omfatter specifikke regler vedrørende transport af varer, bl.a.:

  • Købers og sælgers navne og adresser
  • Dokumentation af leveringsdato og modtagelsesdato for varerne
  • Transportørens ansvar og adfærd
  • Ansvar og krav vedrørende mangler og skader på varerne
  • Hvem der har ansvaret for betaling af transportudgifter
  • Ansvar og krav vedrørende forsinket levering

Hvorfor er CMR-loven vigtig?

Loven er en vigtig, da den har til formål at sikre, at det internationale godsstransportsystem fungerer glat og effektivt. Den har bestemmelser, der beskytter både transportører og kunder. CMR-loven gælder for internationale godstransporter mellem to lande, som er medlemmer af den Europæiske Union, samt mellem EU og et tredjeland. Loven gælder også for transaktioner mellem to tredjelande, hvis begge parter har accepteret at følge loven.

CMR-loven er ikke gældende for transport af gods inden for et enkelt EU-land. I stedet gælder landenes individuelle lovgivning for sådan transport.

Hvordan håndteres spørgsmål om skader og ansvar i henhold til CMR-loven?

CMR-loven (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) sætter rammerne for, hvordan der skal håndteres skader eller tab, der opstår som følge af international godstransport med lastbil. Dette indebærer, at ansvar og kompensation skal fastlægges på en international skala, og derfor er det nødvendigt at overholde specifikke bestemmelser om godsets levering og skadehåndtering.

I henhold til CMR-loven er det transportørens ansvar at sikre, at godset ankommer sikkert og i god stand. Hvis dette ikke er tilfældet, er transportøren forpligtet til at erstatte godset til den værdi, der er angivet på følgesedlen. Hvis f.eks. godset er blevet beskadiget under transporten, skal transportøren dokumentere skaden samt kontakte kunden for at aftale kompensation.

Relaterede ord

Prioritetsvirkning

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er CMR-loven?

CMR-loven dækker over vejtransportret, som er en kompleks af retsregler, der regulerer transport af gods og passagerer ad landevej. Loven gælder for befordring af gods, der efter fragtaftalen befordres til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, hvoraf mindst den ene har tiltrådt CMR, en konvention fra 1956.

Er CMR-loven kun gyldig indenfor EU?

Nej, CMR-loven er ikke kun gyldig inden for EU. I henhold til CMR-konventionen fra 19. maj 1956 skal lande, der har tiltrådt den, anerkende pakke- og godstransporter mellem vores lande. Konventionen er nu ratificeret af hele 71 lande, herunder flere lande uden for EU. Det gælder for eksempel Tyrkiet, Schweiz, Israel og Serbien.

Hvad er formålet med CMR-loven?

Loven er udformet for at regulere transport af gods på tværs af landegrænser. Den blev indført for at standardisere international transport af gods og forhindre tvister mellem parterne. Loven bestemmer, hvilke forpligtelser parterne har over for hinanden, herunder hvem der er ansvarlig for lossning, indlæsning, dokumentation og forsikringer. Det giver begge parter en klar forståelse af, hvad der forventes af dem og definerer deres ansvar og rettigheder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis