Culpa in contrahendo

Uagtsom adfærd der er blevet udvist enten forud eller i forbindelse med, at kontrakten er blevet indgået. Culpa kan i sådanne situationer indebære, at kontraktens anden part bliver berettiget til erstatning, der dækker de omkostninger, der har måtte være ifm., at kontrakten ikke er blevet forhandlet i stand. Denne form for culpa adskiller sig således fra culpa in contractu.

Hvad er culpa in contrahendo?

Culpa in contrahendo er et udtryk for uagtsom adfærd, der finder sted enten før eller i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. Hvis en part udviser culpa i contrahendo, kan den anden part have krav på erstatning for de omkostninger, der er forbundet med at kontrakten ikke kom i stand.

Culpa in contrahendo adskiller sig fra culpa in contractu, som er en form for uagtsomhed i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt.

Hvordan adskiller culpa in contrahendo sig fra culpa in contractu?

Culpa in contrahendo adskiller sig fra culpa in contractu ved, at denne form for culpa kan indebære, at kontraktens anden part bliver berettiget til erstatning, der dækker de omkostninger, der har måtte være i forbindelse med, at kontrakten ikke er blevet forhandlet i stand.

Hvilke situationer kan culpa in contrahendo udløse erstatningsansvar?

Culpa in contrahendo kan udløse erstatningsansvar, hvis den pågældende part har handlet ansvarspådragende i forhold til den anden part under forhandlingerne om kontraktindgåelse.

Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis den pågældende part har udnyttet sin viden om den anden parts økonomiske situation til at presse denne til at acceptere dårligere vilkår.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis