Culpa

Hvad betyder culpa?

Culpa er et udtryk der kendes til tilbage fra romerretten og er den juridiske betegnelse for skyld, som man kan stilles til ansvar for. Begrebet er især brugt inden for erstatningssager. Se også Culpareglen, der dækker over adfærd, der er blevet udført med enten 1) fortsæt eller 2) uagtsomhed. Ifølge culpareglen, kan man kun gøres ansvarlig for skader, der er sket på grund af fortsat eller uagtsom adfærd.

Culpabegrebet er en ulovbestemt retsgrundsætning. Derfor fremgår det ikke, hvilke konkrete momenter, der skal tillægges vægt i forskellige situationer. På den baggrund vil ofte må bero på en konkret vurdering af den pågældende situation.

Der findes desuden flere culpatyper herunder culpa in contractu og culpa in contrahendo.

Hvornår er en handling culpøs?

I dansk retspraksis er en handling culpøs, når der er tale om en bevidst og villet handling, der er begået med forsæt eller uagtsomhed, og som er i strid med lovgivningen eller almindelige normer og værdier i samfundet. Som udgangspunkt kan man sige, at hvis der ikke er udvist den agtpågivenhed, som en gennemsnitlig voksen person ville have udvist i situationen, så er handlingen culpøs. Herudover vurderes culpa ligeledes på, hvordan handlingen er i forhold til anerkendte adfærdsmønstre. Det kan f.eks. være lovgivning, normer og forskrifter.

Hvornår kan man blive erstatningsansvarlig?

Culpa er det almindelige ansvarsgrundlag i dansk ret. Ud over culpabetingelsen stilles der krav i dansk ret om, at skadelidte skal bevise:

  • Et økonomisk tab
  • At der er årsagssammenhæng (kausalitet)
  • påregnelighed (adækvans) mellem handlingen/undladelsen og skaden.

Culpa in contractu og in contrahendo

Der findes desuden flere typer for culpa herunder culpa in contractu og culpa in contrahendo.

Førstnævnte dækker over forhold, der opstår mellem to parter i forbindelse med et kontraktsforhold.

Sidstnævnte dækker over forhold, der opstår mellem to parter, der er i gang med at indgå i et kontraktsforhold.

Objektive ansvarsfrihedsgrunde

Uanset om samtlige ansvarsbetingelser er opfyldt, så kan en skadevolder blive være ansvarsfri, hvis der foreligger en objektiv ansvarsfrihedsgrund. Hvis der foreligger en objektiv ansvarsfrihedsgrund, så bliver skadevolder fuldstændig ansvarsfri, og skal således hverken udrede erstatning eller udstå eventuel straf. De objektive ansvarsfrihedsgrunde er følgende:

Relaterede ord

Eksklusivaftale

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er culpa?

Culpabegrebet er den juridiske betegnelse for skyld, som man kan stilles til ansvar for. Det benyttes især ved vurdering af erstatningssager. Culpa kategoriseres i tre grupper, henholdsvis forsætligt adfærd, uagtsom adfærd, eller hvis der er sket en såkaldt hændelig skade.

Hvad dækker culpareglen over?

Begrebet er en grundsætning om, at der pålægges erstatningspligt for skader forvoldt ved en retsstridig handling, som kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom.

Hvornår er en handling culpøs?

Hvorvidt en handling anses som culpøs afhænger af, hvilken adfærd der er udvist på tidspunktet for skadens indtræden. Ofte vil “uagtsom adfærd” være, hvis en person ikke har udvist samme forsigtighed, omhu og agtpågivenhed, som en god familiefar/gennemsnitlig person ville have udvist i den samme situation.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis