De facto

De facto er en latinsk betegnelse, der beskriver noget efter det faktiske forhold i modsætning til det retlige forhold. Udtrykket kan også bruges, hvis der ikke findes en relevant lov eller standard, men en udbredt praksis. Det er som modsætning til de jure ("ved lov/ifølge loven") indenfor jura, forvaltning eller teknik (f.eks. om en teknisk standard).

Udtrykkene de jure og de facto bruges i stedet for henholdsvis "i princippet" og "i praksis", når man beskriver politiske situationer. En praksis kan eksistere i praksis/facto, hvis for eksempel det er almindeligt at følge en uskreven regel.

De facto i praksis

I flygtningedebatten er ordet ‘’de facto-flygtning’’ hyppigt blevet nævnt. 

En facto-flygtning, er en person, der ikke opfylder betingelserne i FN's Flygtningekonvention. Men hvis forhold er sådan, at andre lignende eller tungtvejende grunde tilsiger, at vedkommende ikke bør sendes tilbage til sit hjemland. F.eks. hvis der er borgerkrig, risiko for tortur eller naturkatastrofer.

Netop dette begreb indtager en central placering i den aktuelle flygtningedebat, fordi ca. 4/5 af flygtningene i Danmark har fået opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7 stk. 2 på den baggrund.

I andre tilfælde benyttes begrebet ''de facto standard'', som er en skik eller konvention der har opnået en dominerende stilling ved offentlig accept eller markedskræfter. Begrebet er en latinsk sætning, der her betyder "i praksis, men ikke nødvendigvis fastsat ved lov" eller "i praksis eller virkelighed, men ikke officielt etableret".

Udtrykket de facto kan også bruges til at henvise til en international grænse eller en administrativ grænse, hvis eksistens eller lovlighed ikke anerkendes. Ikke desto mindre vil grænsen i praksis udgøre en adskillelse for f.eks. en befolkning eller en kommunal, statslig eller anden administration.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder de facto?

Begrebet er et latinsk udtryk der betyder "i virkeligheden", faktisk eller "i praksis". Det er som modsætning til de jure, som betyder "ved lov".

Hvad betyder de jure?

De jure (de iure på klassisk latin) er et udtryk som betyder "ifølge loven" eller ''efter loven''.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis