EEC

EEC er forkortelse for The European Economic Community, og er således den engelsk betegnelse for EØF - det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Hvad er EEC?

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EØF eller EEC, var et fællesskab bestående af de europæiske lande. Herunder Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Storbritannien og Tyskland.

Det blev dannet den 1. januar 1958 af Rom-traktaten. Herefter ophørte den som følge af ikrafttrædelsen af Maastrichttraktaten den 1. november 1993, hvor det blev omdannet til Den Europæiske Union (EU). EU er i dag et internationalt økonomisk og politisk forpligtende samarbejde mellem 28 medlemslande i Europa. 

EEC var et af de første internationale fællesskaber, der blev dannet efter 2. verdenskrig. Begrundelsen for oprettelsen var på tanken om at skabe fred og forbedre økonomien i Europa ved at samle de europæiske lande. Ydermere var målet for EEC var at skabe et fælles marked for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft, og det opnåede dette ved at fjerne handelshindringer og skabe en fælles valuta.

EEC var også ansvarlig for at fremme social retfærdighed og beskytte forbrugerne.

I løbet af 1980'erne begyndte mange af EEC's medlemmer at føle, at fællesskabet ikke kunne håndtere de økonomiske problemer, der opstod i Europa, og derfor besluttede man sig for at omdanne det til Den Europæiske Union (EU).

EU i dag

EU er i dag et fællesskab, der består af 28 medlemslande, og det har til formål at skabe fred og forbedre økonomien i Europa. EU udstikker den politiske kurs for det europæiske samarbejde, og til dels også kursen for medlemslandene. Det europæiske samarbejde omfatter i dag både lovgivende, kontrollerende, dømmende og rådgivende funktioner. De fleste af opgaverne er placeret hos EU’s institutioner, mens nogle andre er placeret hos bl.a. Det Europæiske Råd og Den Europæiske Centralbank.

Relaterede ord

Kammeradvokat

Ofte stillede spørgsmål

Hvad var formålet med oprettelsen af EEC?

Formålet med oprettelsen af EEC var at skabe fred og forbedre økonomien i Europa ved at samle de europæiske lande. Målet var at etablere et fælles marked for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft ved at fjerne handelshindringer og skabe en fælles valuta. EEC arbejdede også for at fremme social retfærdighed og beskytte forbrugerne.

Hvordan adskiller EEC sig fra EU?

EEC var en forløber for EU og fokuserede primært på økonomisk integration mellem medlemslandene. EU, som blev oprettet efter Maastrichttraktaten, udvidede samarbejdet til at omfatte politiske og sociale aspekter og har en bredere række af institutioner og politikker. EU har også flere medlemslande sammenlignet med EEC.

Hvordan påvirkede Maastrichttraktaten EEC?

Maastrichttraktaten, undertegnet den 7. februar 1992, omdannede EEC til Den Europæiske Union (EU) og trådte i kraft den 1. november 1993. Traktaten udvidede samarbejdet mellem medlemslandene til at inkludere politiske og sociale aspekter ud over den økonomiske integration, der var kernen i EEC. Maastrichttraktaten førte også til oprettelsen af den fælles valuta, euroen, og skabte rammerne for EU's nuværende struktur og funktioner.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis