EFTA

EFTA er en forkortelse for Den Europæiske Frihandelssammenslutning og på engelsk European Free Trade Association. Denne institution sikrer europæisk frihandel, og regulerer dermed tilfælde, hvor medlemslandene forsøger at indføre åbne og/eller skjulte forsøg på national protektionisme.

Hvad er European Free Trade Association (EFTA)?

Den Europæiske Frihandelssammenslutning er en international organisation, der blev oprettet den 4. januar 1960. Formålet med EFTA er at sikre frihandel og økonomisk samarbejde mellem medlemslandene, der på daværende tidspunkt ikke var medlemmer af EF. I dag består samarbejdet af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Den Europæiske Frihandelssammenslutning har desuden et omfattende netværk af handels- og samarbejdsaftaler med tredjelande, herunder Canada, Mexico, Sydkorea og Indien.

Hvordan fungerer EFTA?

European Free Trade Association har en fælles institucielle struktur, der består af en Ministerkonference, en Repræsentantskab og en Generalsekretær.

Ministerkonferencen består af de fire medlemslandes ministre for udenrigsanliggender og er EFTA's øverste myndighed. Repræsentantskabet er EFTA's daglige ledelse, og Generalsekretæren varetager den administrative og sekretariatsmæssige ledelse af EFTA.

EFTA's medlemsstater har også et fælles kontor i Bruxelles, der fungerer som deres fælles repræsentation over for EU-institutionerne.

EFTA-landene har ikke kun fælles interesser, men også fælles værdier, som er forankret i respekten for menneskerettighederne, demokratiet, det retfærdige retsvæsensprincipper og markedet som den vigtigste drivkraft for økonomisk vækst.

Hvilke fordele er der ved at være medlem af EFTA?

Som medlem af EFTA får man adgang til EFTA's frie handelsområde, som omfatter et marked på over 13 millioner mennesker. Medlemslandene har frie handelsaftaler med over 60 lande, herunder Canada, Mexico og Singapore. Medlemslandene har også mulighed for at indgå fælles aftaler med tredjelande.

EFTA-landene er også medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvilket giver adgang til det indre marked i EU. Den Europæiske Frihandelssammenslutning-landene har også mulighed for at deltage i EU-programmer og -ordninger.

Relaterede ord

EFTA-domstolen

Oftest stillede spørgsmål

Hvilke lande er medlemmer af EFTA?

I dag er der seks medlemmer af EFTA: Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig.

Hvad var formålet med European Free Trade Association?

Sammenslutningen blev oprettet i 1960 med formålet om at skabe et fælles marked for vestlige lande, som på daværende tidspunkt ikke var medlem af EF. Målet var dermed at skabe indbyrdes frihandel.

Hvad arbejder European Free Trade Association for?

Den Europæiske Frihandelssammenslutning består af fire lande og arbejder for at fremme handel og gøre det lettere blandt sine medlemsstater. Den Europæiske Frihandelssammenslutning har et råd, som fungerer som dets ledende organ.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis