Efterstillede fordringer

Efterstillede fordringer refererer til en type gæld, hvor en kreditor placerer sin fordring under andre kreditors fordringer i tilfælde af en likvidation eller konkurs. Dette betyder, at efterstillede fordringer vil blive betalt efter andre kreditorer, der har prioritet. Det kan f.eks. være ved et konkursbo.

Hvad er efterstillede fordringer?

Efterstillede fordringer refererer til en type gæld, hvor en kreditor placerer sin fordring under andre kreditors fordringer i tilfælde af en likvidation eller konkurs. Dette betyder, at efterstillede fordringer vil blive betalt efter andre kreditorer, der har prioritet. Når en virksomhed går konkurs, betyder det ofte, at virksomheden ikke kan betale alle sine kreditorer tilbage. I den forbindelse er det vigtigt at kende til begrebet, da det kan have stor betydning for de involverede parter.

Denne type gæld er typisk forbundet med højere risiko, da det kan betyde, at kreditoren kun vil modtage en mindre del af den skyldige sum eller måske endda intet overhovedet, hvis der ikke er tilstrækkelige midler til at betale alle kreditorer.

Hvad kan efterstillede fordringer omfatte?

Efterstillede fordringer kan omfatte forskellige former for gæld, såsom personlige lån, obligationer og andre former for finansiering. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle kreditorer vil acceptere efterstillede fordringer som sikkerhed for et lån eller en finansieringsaftale.

Der kan også være forskellige faktorer, der påvirker prioriteringen af kreditorer i tilfælde af en konkurs eller likvidation, såsom sikkerheder, pant eller andre former for garantier. 

Eksempel:

Et eksempel herpå kan være krav fra leverandører, der ikke har haft en sikkerhedsstillelse eller pant i virksomhedens ejendom eller andre aktiver. Det kan også være krav fra medarbejdere, der har tilgodehavende i form af løn eller feriepenge.

Hvordan ser konkursordenen ud?

Nedenstående kan du se rækkefølgen for alle krav, og dermed hvilke kreditorer der skal have betaling først:

  • Klasse 1: Massekrav
  • Klasse 2: Rekonstruktionskrav
  • Klasse 3: Lønmodtagerkrav
  • Klasse 4: Leverandørkrav vedrørende visse punktafgifter
  • Klasse 5: Simple krav
  • Klasse 6: Efterstillede krav

De efterstillede krav i en konkurs

Sidst i konkursordnen kommer de efterstillede krav, der er beskrevet i § 98. Det er krav på renter efter konkursdekretet, leasingydelser påløbet efter konkursens indtræden, bøder og gaveløfter.

Hvordan vurderes efterstillede fordringer?

Efterstillede fordringer er en type gæld, som er blevet misligholdt og derfor er blevet overdraget til en tredjepart, typisk en inkassovirksomhed. Disse fordringer kan være svære at vurdere, da der er mange faktorer, der kan påvirke deres værdi.

En af de vigtigste faktorer, der påvirker værdien af efterstillede fordringer, er alderen. Jo ældre en fordring er, desto mindre er sandsynligheden for, at den vil blive betalt tilbage. Derfor vil en ældre fordring have en lavere værdi end en nyere fordring.

En anden faktor, der kan påvirke værdien, er typen af gæld. Nogle typer af gæld, såsom ubetalte regninger eller lån, kan være mere sandsynlige at blive betalt tilbage end andre typer af gæld, såsom ubetalte bøder eller strafafgifter. Derfor vil en efterstillet fordring på en type gæld have en højere værdi end en efterstillet fordring på en anden type gæld.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder efterstillede fordringer?

Efterstillede fordringer dækker over de krav, som kommer i anden række ved en konkurs. Det vil sige, at de først bliver betalt, når alle fordringer fra prioritetsfordringshavere er dækket. Prioritetsfordringshavere er typisk banker eller myndigheder, der har krav på at blive betalt først i forbindelse med en konkurs.

Hvordan påvirker efterstillede fordringer regnskabet?

Efterstillede fordringer kan have en stor indvirkning på en virksomheds regnskab. En efterstillet fordring opstår, når en virksomhed beslutter sig for at udskyde betalingen af en gæld, som en kunde skylder dem. I dette tilfælde skal virksomheden registrere dette som et tab i deres regnskab under "Tab på efterstillede fordringer". Dette vil formentlig have en negativ indvirkning på virksomhedens resultatopgørelse og balance.

Hvad er konkursordnen?

Konkursordenen er en række regler og procedurer, som finder anvendelse, når en virksomhed eller en person bliver erklæret konkurs. Konkursordenen har til formål at beskytte kreditorernes interesser og sikre en hurtig og retfærdig afvikling af den insolvente virksomhed eller persons økonomiske forhold.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis