Ejendomsforbehold

Ejendomsforbehold optræder som en bestemmelse i købsaftaler og har betydning for de gældende vikår for handlen. Forbeholdet dækker over, at sælger sikrer sig retten til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke lever op til sine forpligtelser, eller har sikret sig ejendomsret til det solgte.

Hvad er et ejendomsforbehold?

Når du sælger din ejendom, er der mulighed for at indsætte et forbehold ind i købsaftalen. Det kan f.eks. være ejendomsforbehold eller et bank-advokatforbehold. Det kan både være ved hus, bil, båd eller noget andet. Sælger kan på den måde trække salget tilbage, hvis køber ikke opfylder de aftalte vilkår. Ved at indgå et ejendomsforbehold kan købere og sælgere mindske risikoen ved at købe eller sælge ejendomme. Det giver dem mulighed for at være sikre på, at de enten får det fulde beløb, eller at de får deres ejendom tilbage, hvis anden part ikke overholder sine forpligtelser.

Hvad er formålet med ejendomsforbehold?

Ejendomsforbeholdet sikrer sælger, så køber først ejer varen, når de betingelser, der gør sig gældende for salget er opfyldt og varen er betalt. Handelsvilkåret udgør således en sikkerhed for sælgeren. Forbeholdet vil først træde i kraft, hvis køber ikke opfylder sin betalingsforpligtelse. 

Gyldighed af ejendomsforbehold - stiftelse af ejendomsforbehold

Kreditaftaleloven § 34 opstiller en række betingelser, som skal være opfyldt, for at et ejendomsforbehold er gyldigt. Betingelserne varierer hvorvidt der er tale om erhvervskøb eller forbrugerkøb, således:

Erhvervkøb

 1. Det er aftalt senest ved overgivelsen af det købte til forbrugeren,
 2. Det samlede beløb, der skal betales, inklusive den erlagte udbetaling overstiger 2.000 kr.
 3. Det skal fremgå af købsaftalen, hvilken vare ejendomsforbeholdet omfatter.
 4. Der er ingen krav om, at der skal betales en procentsats af det samlede beløb ved overdragelse.

Forbrugerkøb

Forbrugerkøbet defineres som en handel mellem forbruger og erhvervsdrivende. Også her er der visse kriterier, der skal være opfyldt, før ejendomsforbeholdet er gyldigt:

 • Ejendomsforbeholdet skal specificeres i en skriftlig kontrakt, som underskrives af både køber og sælger.
 • Det skal fremgå af købsaftalen, hvilken vare der tages forbehold i.
 • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt ved overgivelsen.
 • Den samlede købspris for varen skal være på mere end 2.000 kr.
 • Der skal være aftalt en afdragsordning.
 • Køber skal betale minimum 20 % af varens pris ved overdragelsen.

Ikrafttrædelse af ejendomsforbehold

Ejendomsforbehold træder i kraft, når de aftalte betingelser i købsaftalen ikke bliver opfyldt af køberen, såsom manglende betaling eller overholdelse af andre forpligtelser. Når ejendomsforbeholdet er aktiveret, har sælger ret til at kræve varen tilbageleveret og eventuelt ophæve købsaftalen.

Det er vigtigt at understrege, at ikrafttrædelsen af ejendomsforbeholdet er underlagt visse juridiske procedurer og krav. Sælger skal først sende en skriftlig påmindelse til køber om misligholdelsen og give køber en rimelig frist til at opfylde sine forpligtelser. Hvis køber fortsat ikke opfylder betingelserne inden for den angivne frist, kan sælger vælge at gøre ejendomsforbeholdet gældende.

Tilbagekaldelse - hvilke betingelser?

Hvis køberen ikke opfylder betingelserne i købekontrakten, kan sælgeren søge om tilbagetagelse af den solgte vare med fogedrettens hjælp, hvis  kontrakten: 

 1. er underskrevet af forbrugeren (køber).
 2. indeholder et ejendomsforbehold.

Relaterede ord

Kumulativ skyldovertagelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et ejendomsforbehold?

Ejendomsforbeholdet er et forbehold, der sikrer sælger i forbindelse med et boligsalg. Med forbeholdet er sælger i stand til at annullere salget, hvis køber ikke overholder de vilkår, der er angivet i købsaftalen.

Hvornår er ejendomsforbeholdet aktuelt?

Forbeholdet vil typisk være aktuelt, når køberen ikke betaler hele købesummen på en gang.

Hvilke fordele og ulemper er der ved et ejendomsforbehold?

Et ejendomsforbehold er en god og omkostningsbesparende måde at sikre sig på, når man som sælger giver kredit til sine kunder. Til gengæld stilles der strenge krav til vedtagelsen af et ejendomsforbehold, som man skal være opmærksom på.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis