Ejendomsskyld

Benævnes også ejendomsværdi. Dækker over den offentlige værdivurdering af en fast ejendom. Efter en sådan vurdering skal den faste ejendomsvurdering som udgangspunkt konverteres til den kontante handelsværdi. Ejendomsskylden er således forskellig fra grundværdien, da førstnævnte er en vurdering af jord, bygning(er), mm., mens grundværdien kun omfatter ubebygget jord.

Offentlig vurdering af en fast ejendom

Den offentlige vurdering varetages af Statens Ejendomsvurdering, og skal ske hvert fjerde år. Efter en sådan vurdering skal den faste ejendomsvurdering som udgangspunkt konverteres til den kontante handelsværdi. Ejendomsskylden er således forskellig fra grundværdien, da førstnævnte er en vurdering af jord, bygning(er), mm., mens grundværdien kun omfatter ubebygget jord.

Hvordan bliver ejendomsskyld beregnet?

Ejendomsskylden beregnes på baggrund af ejendommens værdi. Denne værdi kan man finde på den offentlige ejendomsvurdering, som ligger til grund for bl.a. grundskylden.

Ejendomsskylden udgør en fast årlig ydelse, og denne ydelse skal betales til kommunen.

Ydelsen for ejendomsskylden beregnes på følgende måde:

Ejendomsværdien / 100 x ejendomsskyldsprocenten

Eksempel:

En ejendom vurderet til 1.000.000 kr. skal betale 10.000 kr. i ejendomsskyld.

(1.000.000 / 100) x 0,01 = 10.000 kr.

Hvor meget ejendomsskyld betales der typisk?

Det afhænger af en række faktorer, herunder hvor stor ejendommen er, hvor den ligger, og hvilken type ejendom den er. Men der er typisk nogle fælles træk, der går igen for ejendomsskyld.

For det første vil der typisk være et grundbeløb, der skal betales. Dette beløb dækker de faste udgifter, som f.eks. vedligeholdelse af veje og bygninger. Derefter vil der være et variable beløb, der afhænger af f.eks. vand- og elforbruget. Dette beløb kan variere fra måned til måned.

Ejendomsskylden kan også have en række fradrag, f.eks. hvis ejendommen er beboet af en person over 65 år. Derudover kan man også få fradrag for f.eks. havearbejde eller andre former for vedligeholdelse.

Forskel på ejendomsskyld og grundværdi

Ejendomsskylden afspejler, hvad man ville skulle betale for at købe en ejendom på markedet. Ejendomsværdien kan derfor ses som den kontante handelsværdi af en ejendom. Ejendomsværdien og grundværdien afhænger af, hvad der er på grunden. Ejendomsværdien afhænger altså af, hvordan grunden og bygningerne er udnyttet.

I modsætning hertil afspejler grundværdien kun værdien af det ubebyggede areal. Grundværdien kan derfor ses som den teoretiske værdi af en grund, hvis der ikke er bygninger på den. Grundværdien er altså en værdi, der kun tager højde for jorden, og ikke bygningerne på den.

Hvad er ejendomsværdi?

Ejendomsværdi er et økonomisk udtryk, der angiver den værdi, en given fast ejendom skønnes at have på det åbne marked. Denne vurdering tager hensyn til en række faktorer, herunder ejendommens beliggenhed, størrelse, stand og de aktuelle markedsvilkår. Ejendomsværdien er særligt vigtig, idet den ofte danner grundlag for beregning af forskellige skatter og afgifter, herunder ejendomsskyld. Desuden kan ejendomsværdien have betydning ved salg, pantlån og forsikring af ejendommen. I Danmark foretages der en periodisk offentlig vurdering af faste ejendomme af Statens Ejendomsvurdering, hvilket sikrer, at vurderingen er opdateret og reflekterer aktuelle forhold på ejendomsmarkedet. Ejendomsværdien skal dog ikke forveksles med salgsprisen, da den faktiske salgspris kan afvige fra den vurderede ejendomsværdi, afhængig af specifikke omstændigheder ved en given handel.

Relaterede ord

Equity

Ofte stillede spørgsmål

Hvis man ejer sin egen bolig, skal man så stadig betale ejendomsskyld?

Ja, selvom man ejer sin egen bolig, skal man stadig betale ejendomsskyld til kommunen. Ejendomsskylden bliver beregnet på grundlag af boligens værdi, så hvis man ejer en dyrere bolig, vil man også skulle betale mere i ejendomsskyld.

Hvor ofte skal der betales ejendomsskyld?

Ejendomsskylden skal normalt betales én gang om året. Betalingen skal ske inden 1. juli.

Hvad sker der, hvis man ikke betaler sin ejendomsskyld?

Der kan være flere konsekvenser, hvis man ikke betaler sin ejendomsskyld. For det første kan man få en påmindelse fra kommunen om, at der er udestående beløb. Hvis man ikke betaler beløbet, kan kommunen vælge at sende en rykker. Efterfølgende vil der komme flere og større gebyrer.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis