Eksigibilitet

Hvad betyder eksigibilitet?

Eksigibilitet beskriver den grad af tvang, som inddrivelsen af et udlæg kan have.
Se evt. eksigibel. Eksigibel betyder gennemtvingelig. Det betegner en afgørelse, eller særligt retsgrundlag, som samfundets magtapparat (Fogedretten) kan tvinge gennemført.

Hvornår benyttes eksigibilitet?

Eksigibilitet ved dom er en term, der ofte bruges i forbindelse med retssager. Det betyder, at en dom, der bliver afsagt af en domstol, har lovlig kraft og er bindende. Dette betyder, at alle parter, der er involveret i sagen, er forpligtet til at overholde resultatet.

Eksigibilitet ved dom har meget at gøre med konceptet for retfærdighed, da det hjælper med at sikre, at alle parter overholder domstolsafgørelser. Eksigibiliteten af ​​en dom afhænger af en række forskellige faktorer, herunder hvorvidt domstolen havde ret til at høre sagen, om der forekom uretfærdigheder i sagen og om de involverede parter blev behandlet retfærdigt.

Fogedretten og eksibilitet

Når det kommer til retlige processer, er eksigibilitet og fogedretten to vigtige begreber. Eksigibilitet beskriver, hvilke retsakter der kan udføres af en foged. Og fogedretten refererer til den retlige procedure, hvor en foged udøver disse retsakter og eksekverer retsafgørelser.

Fogedretten har et bredt spektrum af myndigheder. Det kan omfatte forskellige former for retlige processer, herunder udførelse af erstatningskrav og ejendomsbeslag, afvikling af tvister, udarbejdelse af testamenter, udførelse af insolvensprocedurer og mange flere. 

En foged er et tillidsfuldt embede, der repræsenterer staten og er nedsat af den lokale domstol. Fogedretten behandler primært civile sager som følge af tvister mellem parter, der ikke har indgået aftaler med hinanden. Fogedretten har ret til at fastsætte tvistemål, som de parter, der er involveret, er nødt til at følge.

Relaterede ord

Eksigibilitetsklausul

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder eksigibilitet?

Eksigibel er et udtryk for, at et dokument kan tvangsfuldbyrdes.

Hvilke opgaver har fogedretten?

Fogedretten er et offentligt domstol, der har til opgave at høre sager, der omhandler personlige krav, som sagsøgerne har mod hinanden. Det kan være krav om betaling af penge, krav om at få ting tilbage eller krav om at få et vejledende svar fra retten. Det kan også være sager, der vedrører opholdstilladelse og tvangsauktioner.

Hvad betyder det at en dom skal være eksigibel?

Når det gælder domme, så betyder det at en dom skal være eksigibel, at den skal være mulig at håndhæve. Det er et princip, der bruges i retssystemer, der siger, at en dom skal håndhæves, hvis den ikke bryder loven eller grundlæggende rettigheder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis